Share

Soda bikarbona ubica kancera

Najveći problem farmakobiznisa nastaje kada se pojavi neka metoda koja se ne može patentirati i koja je previše jeftina. Tako je sa terapijom koja koristi sodu bikarbonu.

soda_bikarbona 3

SAVREMENA nauka je svim biohemijskim procesima, i svakom deliću i obliku proteina, koji su otkrili pomoću ogromnih elektronskih mikroskopa, dala precizna imena. Intencija je da sve te pojave tumači i objašnjava naučnim terminima. Na taj način su delovanja i formule “korbazol” ispitivali godinu dana na Institutu za mikrobiologiju i imunologiju na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu. Prvi koraci nisu mnogo obećavali, većina kragujevačkih istraživača nije bila baš raspoložena da počne sa radom. Bili su rezervisani prema svemu što dolazi iz sveta, i prema projektima koji nisu bili zasnovani na njima poznatim činjenicama. Ali znatiželja pojedinaca iz ovog instituta preovladala je i prihvatili su se ispitivanja.

soda bikarbona 4STRUČNA studija je rađena 2010. godine i zaključeno je da: “‘Nakvonit’ i ‘korbazol’ imaju selektivno citotoksično dejstvo i da citotoksičan efekat raste sa povećanjem doze ispitivanih supstanci i sa vremenom inkubacije”.

Kragujevački stručnjaci takođe su otkrili da pomenute formule aktiviraju određene kaspaze (- 2, -4 i -3). Kaspaze su stručno nazvani enzimi koji kao medijatori učestvuju u ćelijskoj apoptozi.

Pošto smo videli da je nedostatak kiseonika, po dr Varburgu, glavni faktor nastanka kancera, treći zaključak istraživanja u Kragujevcu je posebno zanimljiv. On otkriva da: “‘Nakvonit’ i ‘korbazol’ povećavaju koncentraciju malonildi-aldehida i vodoni-peroksida tako što inhibiraju (zaustavljaju) superoksid dizmutaze i glutation peroksidaze”.

Superoksid dizmutaze i glutation peroksidaze su antioksidansi. Vodonik peroksid (H2O2) ima jedan atom kiseonika više od vode. Malon-dialdehid je biomarker za oksidativni stres.

PROSTO rečeno, ove formule očito otvaraju put većem broju atoma kiseonika u kanceroznu ćeliju kao i većem broju slobodnih radikala gde “proizvode oksidativni stres koji pokreće kompleksan mehanizam koji ćeliju uvodi u apoptozu”.

Procenat malignih ćelija koje su na ovaj način (“korbazolom” in vitro) ubijene je od 60 do 90 u toku 24 sata, što zavisi od koncentracije supstanci iz formule i zavisno od tipa malignih ćelija. “Korbazol” i “nakvonit” su, za ove istraživače iz Kragujevca, trenutno “najjači poznati prirodni citostatik”. Dakle, tako piše u ovom naučnom eleboratu.

POSTOJI i terapija jonizovanom vodom koja se zasada najviše koristi u Aziji. Jonizovana voda je ona koja postaje naelektrisana što joj omogućava da bolje provodi elektrone. Na taj način ona učestvuje u elektrobiohemijskim reakcijama u ćeliji. Pomoću elektriciteta u ćeliju se mogu uvesti razni molekuli iz neke solucije i na isti način se izbaciti iz nje.

Pristalice terapije jonizovanom vodom tako razlikuju “živu vodu” koja provodi električnu energiju i “mrtvu” koja nema to svojstvo.

Jonizovana voda je veoma alkalna, ima visok potencijal u redukciji oksidacije, što znači da deluje negativno. Molekuli vode u telu ne kreću se pojedinačno, već su koncentrisani u sveze (klastere). Ovi klasteri kod obične vode sastoje se u proseku od oko 12 molekula. Pošto je ova sveza prevelika, voda ne dopire do svih ćelija u organizmu. Pravljenjem ovih sveza sa duplo manje molekula, omogućava im se da oni prodru i tamo gde obična voda ne bi uspela.

JONIZOVANA voda ima u proseku duplo manju svezu molekula (klastera), pa se njeno pravljenje tj. restrukturiranje naziva “vlaženjem vode”. Jonizovana voda deluje na rak na tri načina: kao antioksidans neutrališe slobodne radikale (reaktivne atome kiseonika) i tako ih čini slobodnim molekulima kiseonika koji su onda na raspolaganju ćelijama kancera. Pošto kancerozne ćelije ne podnose kiseonik i kad se njegov molekul (sa hidroksil jonima) nađe u njima on im isporučuje elektron više i čini ih alkalnim. Za razliku od hidrogen-peroksida, koji dodaje telu molekul kiseonika više, jonizovana voda oslobađa molekule koji su već u telu. Pijenje vode koja ima visok alkalni pH, zbog njenog svojstva da “raskiseli” sredinu, može biti pomoć u prevenciji kancera. U Aziji se alkalna voda redovno daje pacijentima i smatra se regularnim delom mnogih terapija u lečenju kancera.

voda

Jonizovana voda sa manjim grupama molekula pomoću električne energije tako uklanja mnoštvo toksičnih otpadnih produkata iz tela odnosno ćelija.

DRUGI antioksidansi koji se kombinuju sa jonizovanom vodom su vitamini C i E, minerali cink i selenijum i prirodne supstance likopen (lycopene) koenzim Q10, N-acetil cistim, i minerali, mangan, bakar i cink (bakar i cink u odnosu 1:15).

Teorijski ništa nije bolje u lečenju raka nego napraviti ćeliju kancera alkalnom. Ima očito više načina da se to postigne i savremena ćelijska medicina to odavno zna.

Ali, najveći problem farmakobiznisa nastaje kada se pojavi neka metoda koja se ne može patentirati i koja je previše jeftina. To je slučaj sa terapijom koju sprovodi dr Tulio Simoncini, onkolog iz Rima koji za alkalizaciju obolelih od kancera koristi sodu bikarbonu.

DR SIMONCINI smatra da je soda bikarbona je za ćelije kancera pravi cijanid. Kada prodre u kanceroznu ćeliju, soda bikarbona je naglo alkalizuje pri čemu u ćeliju uleti mnogo više molekula kiseonika nego što zakiseljena kancerozna ćelija to može da podnese. Po Simoncinijevom mišljenju, soda bikarbona je trenutni ubica tumora.

Čitav tretman u nekim slučajevima (kada je ćelijama kancera lako pristupiti) traje samo nekoliko dana. Već smo rekli da je pH balans izuzetno važan u procesu razmene materije. Merenjem pH vrednosti zapravo se određuje brzina biohemijskih reakcija u telu, odnosno brzina enzimske aktivnosti kao i brzina kretanja elektriciteta kroz telo (odnosno vodu). Oznaka pH označava potencijal hidrogena, a to je tačno brzina kojom se atomi vodonika (hidrogena) rekombinuju iz jednog molekula u neki drugi.

POZNATO je da su atomi vodonika nestabilni. Trenutak kada je atom vodonika slobodan je trenutak energetskog napajanja svih živih bića. Što je višapH vrednost u soluciji ili u supstanci elektricitet putuje sporije i više se zadržava zbog većeg otpora. Kroz kiselu sredinu prolazi znatno brže. Kada kroz pH vrednost kažemo da je sredina kisela – to označava nešto vruće i brzo. Alkalna sredina je, biohemijski rečeno – spora i hladna. Mi smo kao živa bića “programirani” da se energetski idealno napajamo samo u pH neutralnom medijumu. To je potencijal hidrogena koji nama unosi energiju. Atom vodonika vibrira na izuzetno visokoj frekvenciji blizu energije svemira (energija nulte tačke).

soda bikarbona 1

PROFIT ODLAZI U TURSKU

OZBILjNA klinička ispitivnja u Srbiji, u slučaju “korbazola”, mogla su da budu veoma intrigantna, ali moćni medicinski establišment (koji nameće hemoterapiju, zračenje i hirurgiju ) verovatno je želeo da ih izbegne. I sva dalja ispitivanja (in vivo) ove formule odmah su obustavljena. Naredba je stigla “sa vrha”. Bolnica “Nova vita” mogla je da napravi fantastičan eksportni posao lečenjem kancera. To bi značilo ogroman broj inostranih pacijenata. Ali, to se nekom nije dopalo pa je vlasnik bolnice i glavni terapeut Korbazolom otišao u Tursku, gde je dobio posebno cenjen status. Ipak, bolnica u Beogradu i dalje funkcioniše, ali novac od ovakvog lečenja kancera ne ulazi u Srbiju, već ide u Tursku. Ali, na vrata ove bolnice u Rakovici, ipak i dalje ulaze mnogi srpski lekari, onkolozi i bogati tajkuni, kao i političari, kako bi ovde lečili sebe ili svoju familiju ali, krišom.

 

Izvor: Novosti