Share
Zašto je samokritičnost zdrava?

Zašto je samokritičnost zdrava?

Samokritičnost je jedna od vrlo dobrih osobina koja lako može preći granicu i otići u oblast samoobezvređivanja. Osnovna razlika po kojoj možete sami prepoznati ovaj prelazak je u samom predmetu koji se kritikuje. U slučaju obezvređivanja, osoba kritikuje samu sebe kao osobu, dok je u slučajevima zdrave samokritike osoba fokusirana na preispitivanje i procenjivanje, kao i poboljšanje svog ponašanja.

samokriticnost

Samokritika je zdrava osobina koja dovodi do razmišljanja o svom ponašanju te dovodi do preispitivanja svojih ciljeva, eventualne promene istih, pomaže u ostvarivanju kroz život itd. Preispitivanje sebe i svog ponašanja je korisno jer daje bolji uvid u potencijalne potrebne promene kao i u vezi sa njihovim ostvarenjima.

Samoobezvređivanje je nezdrava verzija samokritike jer njome ne samo da kritikujemo sebe, već i obezvređujemo. Osoba sklona samoobezvređivanju obezvređuje sebe kao osobu (misli da je manje vredna, neadekvatna, loša i sl.) kada stvari ne idu onako kako je ona zamislila, kada ne postiže željeni cilj, ne ponaša se u skladu sa usvojenim sistemom vrednosti itd.

Osoba krivi i optužuje sebe za neželjene ishode i nalazi uzroke tih ishoda u vlastitoj ličnosti (crtama ličnosti, karakteru, temperamentu, inteligenciji). Na taj način osoba stvara negativna nezdrava osećanja kao što su bes na sebe, osećaj krivice, osećaj manje vrednosti i potištenost.

U osnovi samoobezvređivanja leži greška preterane generalizacije. Osoba na osnovu postupka koji opaža kao loš zaključuje da je on ili ona loša (neuspešna, zla, neodgovorna i sl.) osoba. Posledica toga može biti pad motivacije, depresija, anksioznost, javljanje negativnih nezdravih osećanja. Samoobezvređivanje uvek vodi stvaranju anksioznosti jer nijedna osoba ne želi da ima negativnu sliku o sebi.

Mi ne možemo menjati svoje osobine i temperament u velikoj meri, ali lako možemo prepoznati samoobezvređivanje i raditi na tome da ga vratimo u formu zdrave samokritike. Treba se fokusirati na svoje osobine, ne na celinu. Ako ste jednom pali, ne znači da ste pali jer ste loši već da vam taj dan nije bio dovoljno dobar da bi zablistali.

 

Izvor: Mojbalans.com