Share
Usvojen Zakon o dualnom obrazovanju

Usvojen Zakon o dualnom obrazovanju

Skupština Srbije usvojila je Zakon o dualnom obrazovanju koji bi prema procenama ministarstva prosvete trebalo da omogući efikasnije obrazovanje, kao i zapošljavanje mladih odmah posle srednje škole.

Skupština Srbije; Foto: Wikimedia.org

Tokom rasprave je, međutim, opozicija ocenila da predloženi zakon služi za stvaranje jeftine radne snaga i da je mnogo više u korist poslodavaca koji će moći po niskoj ceni da iskorišćavaju decu.

U obrazloženju zakona je kao cilj navedeno prilagođavanje srednjeg stručnog obrazovanja potrebama privrede, smanjivanje stope nezaposlenosti mladih do 25 godina i jačanje konkurentnosti privrede Srbije na regionalnom i globalnom nivou.

Zakonom se uređuje sadržaj i način ostvarivanja dualnog obrazovanja, uzajamna prava i obaveze učenika, roditelja, škole i poslodavaca, materijalno i finansijsko obezbeđenje učenika, kao i druga pitanja od značaja za dualno obrazovanje.

Dualno obrazovanje je model realizacije nastave u sistemu srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u kome se kroz teorijsku nastavu i vežbe u školi i učenje kroz rad kod poslodavca, stiču kompetencije u skladu sa standardom kvalifikacije i planom i programom nastave i učenja.

Zakonom je utvrđeno da ministar prosvete uz prethodno pribavljeno mišljenje Nacionalnog prosvetnog saveta i Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, donosi plan i program nastave i učenja.

Standard kvalifikacije i plan i program nastave i učenja inovira se svakih pet godina ili u kraćem roku ako potrebe privrede i tehnološkog razvoja to zahtevaju.

Obim učenja kroz rad iznosi najmanje 20 odsto, a najviše 80 odsto časova od ukupnog broja časova stručnih predmeta.

Učenje kroz rad realizuje se u skladu sa školskim kalendarom tokom školske godine u periodu od 8.00 do 20.00, najduže šest sati dnevno, odnosno 30 sati nedeljno, u skladu s planom i programom nastave i učenja.

Učenje kroz rad realizuje se u celosti kod jednog, odnosno više poslodavaca u skladu sa planom i programom nastave i učenja. U školi se realizuje najviše 25 odsto časova učenja kroz rad.

Učenik koji obavlja učenje kroz rad ima pravo na naknadu, koja se isplaćuje jednom mesečno, najkasnije do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec po svakom satu provedenom na učenju kroz rad u neto visini od najmanje 70 odsto minimalne cene rada.

Zakonom je utvrđeno da Vlada Srbije obrazuje komisiju za razvoj i sprovođenje dualnog obrazovanja u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, radi sprovođenja i unapređivanja dualnog obrazovanja i trogodišnjih vrednovanja ostvarenih rezultata.

Odredbe Zakona primenjivaće se na deo srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja za obrazovne profile u trajanju od tri, odnosno četiri godine i specijalističkog obrazovanja.

Zakon će početi da se primenjuje od školske 2019-2020. godine.

Usvojene izmene i dopune Zakona o predškolskom obrazovanju

Skupština Srbije usvojila je danas izmene i dopune Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju koji bi trebalo da omogući lokalnim samoupravama da boravak dece u vrtićima subvencionišu manje od dosadašnjih 80 odsto.

Izmenama i dopunama Zakona propisuje se nov način učešća lokalne samouprave u obezbeđivanju sredstava za ostvarivanje delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja i lokalnoj samoupravi se prepušta da utvrdi ekonomsku cenu predškolskog programa po detetu.

Za razliku od dosadašnje prakse da roditelji plaćaju 20 odsto ekonomske cene vrtića, a lokalna samouprava 80, stupanjem na snagu novog Zakona o osnovama vaspitanja i obrazovanja, opštine i gradovi moći će da plaćaju “do 80 odsto”.

Izmene i dopune Zakona o predškolskom obrazovanju uglavnom se odnose na usaglašavanje sa predlogom sistemskog prosvetnog zakona – Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koji je nedavno usvojen.

Izmenama zakona je utvrđeno povećanje visine novčanih kazni za prekršaj odgovarajućih normi Zakona za predškolsku ustanovu, odnosno osnovnu školu, kao i novčane kazne za direktora, odnosno odgovorno lice predškolske ustanove, odnosno škole koja ostvaruje pripremni predškolski program.

 

Izvor: Novimagazin.rs