Share
Da li dve osobe mogu da sanjaju isti san?

Da li dve osobe mogu da sanjaju isti san?

Ako dvoje ljudi mogu da dele isti san, da li to znači da snovi prevazilaze individualne misli svakog pojedinca?

Istraživanja na temu snova prisutna su u svetu psihologije već duži niz godina, a u poslednje vreme najviše pažnje zaokuplja pronalaženje odgovora na pitanje da li je moguće i na koji način da dve ili više različitih osoba koje nemaju ništa zajedničko sanjaju identične snove.

Dosta studija je objavljeno na temu zajedničkih snova u kojima se došlo do otkrića da se kod osoba koje su čvrsto emotivno povezane (roditelj-dete, supružnici ili blizanci) sanjanje identičnih snova često javlja.

Pored toga, mnogi psiholozi i psihoteraputi često dele isti san sa svojim pacijentima, što i oni sami potrđuju, a razlog za pokretanje priče istih snova kod apsolutnih stranaca su mnogobrojne anegdote i iskustva mnogih, među kojima je verovatno svima poznata situacija kada se mimoiđemo sa na ulici sa nekim i pomislimo kako tu osobu odnekud znamo.

Za sada se sve tvrdnje još uvek baziraju na gore pomenutim anegdotama i nauka nema još uvek čvrsto argumentovan razlog za ovu pojavu. Pored toga, osobe koje prepričavaju isti san često se ne slažu oko neki detalja što je dodatan razlog za skepticizam. Međutim, psiholozi ipak ne žele da zanemare priče i iskustva, jer obično osobe koje dele isti san preživljavaju istu svakodnevnicu ili provode vreme često zajedno.

Ako dvoje ljudi mogu da dele isti san, da li to znači da snovi prevazilte individualne misli svakog pojedinca?

Razlike u detaljnom opisivanju snova neizbežne su zbog različitog nivoa inteligencije, raspoloženja, memorije i mnogih drugih faktora koji sprečavaju tačnu rekapitulaciju sna. Sa druge strane, s obzirom da su snovi povezani sa javom i sa onim što preživljavamo u toku dana, identično sanjan san može da se pojavi kod ljudi koji nisu doživeli isto iskustvo na javi.

Šta ovo znači za nauku koja se bavi snovima? Ako uzmemo za polaznu pretpostavku da su snovi produkt mozga, onda se vodimo i pretpostavkom da su dve “glave” u jednom trenutku bile u identičnoj situaciji i da su njihovi mozgovi zbog toga proizveli istu sliku u snu. Međutim, ovako plastično objašnjenje ne može da opiše komplikovan i zamršen rad ljudskog mozga, niti da zadovolji mišljenje stručnjaka, kao i neka druga alternativna objašnjenja, recimo, da se snovi dešavaju izvan nas i naše individue dok spavamo.

Stručnjaci još uvek nemaju validno objašnjenje za ovu pojavu, pa samim tim još uvek nisu formirani naučni okviri u koje, situacija kada dvoje različitih ljudi sanja identičan san, može da se smesti. To znači da je tema sna još uvek nedovoljno naučno istražena i samim tim predstavlja pogodno tlo za stručnjake da nastave s istraživanjima koji bi odgonetnuli ovu misteriju.

 

Izvor: Nationalgeographic.rs