Share
Sigurnosni sistem: Da li je crtež bezbedniji od šifre?

Sigurnosni sistem: Da li je crtež bezbedniji od šifre?

Broj korisnika pametnih telefona svakodnevno se povećava. Pojedinci ih najčešće koriste za pristup internetu, što znači da se upravo na ovim uređajima nalazi veliki broj ličnih podataka korisnika. Kako broj lozinki koje svakodnevno koristimo raste, tako se postavlja i pitanje o pravilnom načinu zaštite naših mobilnih telefona.

U velikom broju slučajeva postoji samo jedan oblik zaštite svih ovih podataka – mejlova, poruka, profila na društvenim mrežama, bankovnih računa i kreditnih kartica – i to je najčešće šifra koja otključava početni ekran telefona. U tom slučaju, otključavanje telefona zahteva unošenje nekog broja ili prislanjanje prsta na senzor.

U proteklih nekoliko godina, grupa naučnika je dizajnirala, stvorila i testirala bolji način. To znači da korisnici smart telefona mogu da na ekranu nacrtaju obrazac koji su sami smislili. Ideja je vrlo jednostavna, a garantuje izuzetnu sigurnost.

Možda se čini da je biometrijska provera identiteta, poput otiska prsta, sigurnija. Međutim, mnogi sistemi ne dozvoljavju korisniku da koristi samo otisak prsta, već zahtevaju i šifru koja služi kao alternativna zaštita. Lopov može da preskoči biometrijski metod i da samo unese ili pogodi šifru. To ovaj metod čini manje bezbednim.

U poređenju sa drugim metodama zaštite, korišćenje obrasca znatno povećava dužinu i kompleksnost šifre. Korisnici prosto nacrtaju šablon preko celog ekrana, koristeći brojeve koji se nalaze na ekranu.

Kako korisnici crtaju neki oblik na ekranu, sistem prati njihove prste i beleži u kom pravcu se pomeraju i kojom brzinom. Onda upoređuje to sa onim što je zabeležio kada ste podešavali lozinku baziranu na pokretu. Ova vrsta zaštite se može dodati nekim izmenama u softveru uređaja, a izmene na hardveru i samom ekranu nisu potrebne. Kada tačskrin počne masovnije da se koristi na laptopimai kompjuterima, ovaj metod se može koristiti i za njihovu zaštitu.

Ovaj sistem omogućava ljudima da koriste više prstiju, a cilj je napraviti dizajn koji nije lako pogoditi. Ispituju se mogućnost da korišćenje skica umesto šifara na nekoliko vebsajtova, i izgleda da nije teže zapamtiti nekoliko određenih pokreta od šifre. Zapravo je i brže. Ustanovljeno je da je prijavljivanje pomoću pokreta za 2 sekunde do 6 sekundi brže od prijavljivanja šifrom u obliku teksta. Ljudi uspešnije unose šifru u obliku pokreta i ne posvećuju im toliko pažnje kao tekstualnim.

Interakcija zasnovana na pokretu je sve popularnija i preovlađuje na mobilnim platformama, a polako se širi i na laptope i kompjutere sa tačskrin ekranima. Ovaj pristup garantuje brži, lakši i pre svega, sigurniji način zaštite.

 

Izvor: Redinfoportal.com