Share
Da li često govorite o sebi? To može ukazivati na sledeće…

Da li često govorite o sebi? To može ukazivati na sledeće…

“Ja, ja, ja…” Nakon što to od jedne osobe čujete nekoliko puta, verovatno prevrnete očima i pomislite “kakav narcis!”. Međutim, istraživanje pokazuje da su oni koji često govore o sebi skloniji psihološkim problemima, poput depresije i anksioznosti.

Prateći preliminarna otkrića proteklih godina kada se ispostavilo da preterana upotreba zamenice “ja” i pričanje o sebi nisu samo znak narcisoidnosti, nova studija sprovedena na Univerzitetu u Arizoni utvrdila je da to može da bude i znak emocionalnih problema.

Kako bi nam približili šta to tačno znači kada neko preterano priča o sebi, istraživači su utvrili da prosečna osoba tokom dana izgovori oko 16.000 reči, a oko 1.400 od toga su reči “ja” ili “meni”. Međutim, onaj ko previše govori o sebi, reči “ja” i “meni” izgovori oko 2.000 puta dnevno.

Ako se pitate zašto je to problem, nova studija je utvrdila da postoji veza između “ja-priče” i negativnih emocija, odnosno da se ove osobe lako uznemire, često osećaju tenziju, ljutnju, depresiju i/ili anksioznost.

S obzirom na rezultate studije, vodeći autor Alison Takman naglašava da ipak “ja-priču” ne treba smatrati indikatorom za depresiju.

“Možda je prikladnije reći da su ove osobe sklonije ne samo depresiji, već negativnim emocijama uopšte”, kaže ona i objašnjava da u obzir treba uzeti i kontekst u kojem govorite o sebi.

“Ako govorite u ličnom kontekstu – dakle, o nečemu što je relevantno za vas, poput skorašnjeg raskida – tada vidimo vezu između priče o sebi i negativnim emocijama. Ali, kada govorite u kontekstu koji nije toliko ličan, opisujete sliku na primer, tada ne vidimo tu vezu”, kaže Takmanova.

Zanimljivo, dok se korišćenje reči “ja” ili “meni” povezuje sa negativnim emocijama, česta upotreba reči “moj/e” se ne povezuje sa nečim negativnim.

Istraživači objašnjavaju da je razlog za to što “moj/e” koristimo kada govorimo o drugim osoba ili objektima, što znači da ne govorimo direktno o sebi.

 

Izvor: Pressserbia.com