Share
Ime je povezano sa vašim izgledom (više nego što mislite)

Ime je povezano sa vašim izgledom (više nego što mislite)

Naša imena su mnogo više od kombinacije slova koja nas razlikuju, u velikoj meri ona su nosioci našeg indetiteta, ali ono što je još važnije, mogu uticati na određene aspekte našeg života. Tokom jednog psihološkog istraživanja, utvđeno je da ime ima uticaj i na naš izgled.

Naša imena su pod uticajem društvenih stereotipa

Studija iz Pariza, objavljena u časopisu Journal of Personality and Social Psichology, identifikovala je povezanost imena i fizičkog izgleda. Učesnicima istraživanja su pokazivane fotografije nepoznatih osoba, a njihov zadatak je bio da ih imenuju, samo na osnovu njihovog izgleda. Na primer, pojedincima iz Severne Amerike pokazali su sliku žene, za koju su naveli četiri imena koja bi mogli da izaberu. Na samom početku imali su 25 odsto šanse da pogode pravo ime, ali rezultati su pokazali da je više od polovine ispitanika dalo tačan odgovor.

Teorija koja stoji iza ovog zaključka jeste da su sva imena zasićena određenim stereotipima koji utiču na naše ponašanje, a samim tim i na naš utisak o pojedincima. Odnos između imena i stereotipa zavisi od društvenog okruženja. Ovo je potvrđeno činjenicom da je većina ispitanika pravilno povezala ime sa fotografijom osobe, ali samo u onoj situaciji kada su pojedinci iz iste kulture.

 

Izvor: Citymagazine.rs