Share
Preduzetništvo: Koliko šifara delatnosti je moguće registrovati

Preduzetništvo: Koliko šifara delatnosti je moguće registrovati

Donošenjem osnivačkog akta kojim se definišu svi bitni elementi novoosnovanog privrednog društva: ime, sedište, pravna forma, osnivači i delatnost,osniva se privredno društvo.

Ukoliko je osnivač privrednog društva pojedinac, donosi se osnivački akt, a ako se radi o dve ili više osoba kao osnivačima, osnivački akt je ugovor o osnivanju privrednog društva.

Cilj osnivanja privrednog društva je ostvarivanje dobiti, obavljanjem jedne ili više delatnosti.

Delatnost privrednog društva je: proizvodnja i promet robe i pružanje usluga na tržištu, odnosno svaka aktivnost povezana sa osnovnom svrhom njegovog osnivanja – sticanjem profita. Obuhvata proizvodnju, usluge, operativne poslove, marketing i administraciju.

Prilikom upisa u privredni registar preduzetnici prijavljuju samo jednu šifru delatnosti (tačnije, šifru pretežne delatnosti) kojom će se baviti dotično privredno društvo. Pretežna delatnost se utvrđuje na osnovu delatnosti koja je ostvarila najveću bruto zaradu u prethodnoj kalendarskoj godini.

To, naravno, ne znači da se predmetna firma ne može baviti još nekom ili još nekim delatnostima (može da obavlja u neograničenom broju sve delatnosti koje nisu zakonom zabranjene) – upravo stoga naglasak je na reči PRETEŽNA, tačnije na činjenici da u ukupnom poslovanju konkretna, odnosno delatnost kojom se preduzetnik ili doo najviše bavi, radi koje se firma i osniva i od koje se očekuje najveći procenat dobiti – najmanje 51 odsto, podrazumeva i izbor šifre (Zakon o privrednim društvima – Službeni glasnik Republike Srbije, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015:“Preduzetnik može pored navedene pretežne delatnosti da se bavi i drugim delatnostima bez njihovog prijavljivanja, osim ako delatnost kojom se bavi pored navedene pretežne  ne zahteva registraciju delatnosti, odobrenje ili saglasnost ili neki drugi akt nadležnog organa“).

Primer: posebnim zakonom moguće je da se uslovi  registracija ili obavljanje određene delatnosti izdavanjem prethodnog akta nadležnog organa u vidu odobrenja, saglasnosti i slično – kao što Zakon o turizmu („Službeni glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – dr. zakon i 93/2012) propisuje da turističke agencije moraju biti registrovane upravo za turističku delatnost, dok firme koje pored  registrovane pretežne delatnosti žele da se bave  i turizmom, moraju da registruju poseban ogranak i da turizam bude njegova isključiva delatnost.

U situaciji kada nisu navedene u osnivačkom aktu ili statutu, obavljanje delatnosti se reguliše odlukom Skupštine društva koju čine svi njeni članovi, odnosno vlasnici kapitala.

ŠIFRU DELATNOSTI NIJE MOGUĆE PROŠIRITI

Da li je moguće, zbog promene prirode poslovanja firme ili stoga što je neka ranije sporedna delatnost postala vodeća i najvažnija, proširiti šifru delatnosti?

Formalno, nije moguće. Odnosno, šifri koja je prijavljena prilikom upisa u sudski registar, nije moguće dodati još neku šifru, na primer, delatnosti koja je u međuvremenu preuzela primat nad onom pod kojom je firma registrovana.

Neformalno, šifra delatnosti matične firme može se proširiti na taj način što će biti osnovan ogranak – izdvojeno mesto, ali u sastavu predmetnog privrednog društva. Svaki ogranak dobija sopstvenu šifru delatnosti, u skladu s aktivnošću kojom se pretežno bavi.

PROMENA ŠIFRE DELATNOSTI

Tokom poslovanja može se desiti da dođe do promene primata neke druge delatnosti nad pretežnom delatnošću definisanom osnivačkim aktom ili do puke promene delatnosti društva, što iziskuje i promenu šifre njegove pretežne delatnosti.

To se uređuje novom odlukom Skupštine društva, odnosno svih njenih članova, vlasnika kapitala.

Posle izmene osnivačkog akta, promena pretežne delatnosti prijavljuje se Agenciji za privredne registre. Za neke delatnosti nužno je da se ispune propisani uslovi, kako bi privredno društvo dobilo posebne dozvole za bavljenje njima.

Promena delatnosti društva može biti u vidu proširenja, sužavanja ili potpune izmene delatnosti.

ZNAČAJ PRETEŽNE ŠIFRE DELATNOSTI

Šifra delatnosti u vidu četvorocifrenog broja obaveštava kojom vrstom delatnosti se određena firma bavi. Od posebne važnosti je za preduzetnike paušalce, budući da se na osnovu pripadanja nekoj od grupa u koje se preduzetnici razvrstavaju, kasnije određuje visina paušalnog poreza.

U određenim okolnostima šifra delatnosti može biti i ograničavajući faktor za bavljenje nekim delatnostima, posebno kada je za to nužno i odobrenje nekog ministarstva, inspektorata ili poreske uprave.

Kada su u pitanju preduzetnici koji vode knjige i preduzeća u vidu DOO, šifra delatnosti nema poseban značaj.

Ukoliko se računa na pristup sredstvima za finansiranje start up-a, posebno je važno obratiti pažnju izboru šifre prilikom otvaranja firme. Obično država i nevladine organizacije ne odobravaju sredstva za, recimo trgovinu, pa je preporučljivo opredeliti se za proizvodnju ili za uslužnu delatnost, dok bi za bavljenje trgovinom mogao da se registruje izdvojeni trgovinski prostor.

DA REZIMIRAMO

Osim u slučaju kada postoji ogranak, nema pravne mogućnosti  za aktivnosti tipa  „dopune delatnosti ili „doregistracije“ ili „dodavanja delatnosti“ ili „registracije dodatne delatnosti“. Postoji samo mogućnost za  promenu pretežne delatnosti, pri čemu se jedna pretežna delatnost zamenjuje drugom.

Jedan privredni subjekat u jednom trenutku može imati registrovanu samo jednu pretežnu delatnost i samo registracijom posebnog ogranka može, umesto iste pretežne delatnosti, za njega odrediti neku drugu pretežnu delatnost.

 

Autor: Dragan Antić – Media Press