Share
Bezbednost u saobraćaju: Koje su obaveze vozača prema pešacima?

Bezbednost u saobraćaju: Koje su obaveze vozača prema pešacima?

Da bi saobraćaj bio bezbedan jednaku pažnju moraju imati i pešaci i vozači. Postoje posebene zakonske odredbe i članovi kako se i jedan i drugi učesnik u saobraćaju trebaju ponašati. No, odgovornost se najčešće prebacuje na vozače, i oni se smatraju najodgovornijim za sigurnost pešaka.

Ako se pripremate za polaganje vožnje B kategorije, u daljem tekstu ćemo vas informisati koje su to sve obaveze vozača prema pešacima, a pored toga ćemo ukazati na odgovornosti pešaka u saobraćaju.

Obaveze vozača na pešačkom prelazu ako je prelaz regulisan semaforom

Kada pešak prelazi preko pešačkog prelaza na kojem se nalazi semafor ili koji kontroliše policijski službenik, vozač je dužan da pešaku pruži pravo prvenstva. On se mora zaustaviti ispred pešačkog prelaza i propustiti pešaka da pređe preko ulice kada semafor vozaču pokazuje crveno, a pešaku zeleno svetlo, ili kada policajac da vozaču znak da stane.

  • Vozač je dužan da stane i sačeka da pešak pređe ulicu, iako je za pešaka isteklo zeleno svetlo, ako je on počeo prelaziti dok je zeleno svetlo još bilo upaljeno. Ista odredba važi bilo da se pešak nalazi na sredini pešačkog prelaza ili pokazuje nameru da bi hteo da ga pređe.
  • Ako vozač ima dozvolu zelenog svetla ili policijskog službenika da skrene na raskrsnici u drugu ulicu, a pešak kome se u isto vreme pokazuje zeleno svetlo ima nameru da pređe preko pešačkog prelaza, tada vozač, takođe, mora zaustaviti vozilo i propustiti pešaka koji je već stupio na prelaz ili to namerava.

Obaveze vozača na pešačkim prelazima bez semafora

  • Ukoliko pešački prelaz nije regulisan svetlosnim znacima, niti saobraćaj kontroliše policijski službenik onda je vozač dužan da uspori brzinu kretanja vozila dok se približava pešačkom prelazu. Na taj način on može na vreme da reaguje i da zaustavi vozilo i propusti pešaka koji se već nalazi na pešačkom prelazu ili se po njegovim pokretima vidi da ima nameru da ga pređe.
  • Ako vozač želi da skrene na bočni put na raskrsnici gde nema semafora ili policijskog službenika, dužan je da propusti pešaka da pređe pešački prelaz ako se već nalazi na sredini prelaza ili vidi da pešak namerava da stane na kolovoz.
  • Bilo da se na pešačkom prelazu nalazi semafor ili ne, vozač ne sme preticati vozilo koje se zaustavilo da bi propustilo pešake. Preticanja inače ne sme biti u blizini pešačkog prelaza kada se približava zeleno svetlo.

Kako se ponašati kada je kolona pešaka na kolovozu?

Vozač nikako ne sme svojim vozilom presecati organizovanu kolonu pešaka. On mora da sačeka da svi pređu put, i tek onda da nastavi svojim putem. Pod organizovanom kolonom se misli na đake koji prelaze ulicom pod vođstvom učiteljice, ture sa turističkim vodičem i tome slično.

Dakle, kao što možemo primetiti, u svim slučajevima prvenstvo prelaza imaju pešaci.

Na koga treba obratiti posebnu pažnju?

Jednaka pažnja treba da pude posvećena svakom pešaku, ali u najrizičnije grupe spadaju deca, stariji ljudi koji se sporo kreću, invalidi koji se kreću uz pomoć invalidskih kolica, štaka, drugih ortopedskih pomagala ili im pomaže neko drugo lice.

Na decu treba obraćati najviše pažnje oko škola, predškolskih ustanova i igrališta. Tu se sporije vozi jer se nikad ne zna da li će dete izleteti na put. Osim toga, deca se slabije primećuju zbog njihove visine, te ih u nekim slučajevima vozač ne može videti zbog drugih vozila, drveća, žbunja i sličnog.

Starije osobe i druge osobe koje mogu imati poteškoća u kretanju iziskuju posebno strpljenje prilikom prelaženja pešačkog prelaza. Oni često nisu u stanju da pređu ulicu za vreme koje je određeno semaforom, te se mogu naći na sred ulice kada se pojavi crveno svetlo.

Kako se mnogi vozači unervoze, oni kreću da pritiskaju sirene u svojim vozilima želeći da kažu tim ljudima da požure. U nekim slučajevima se te osobe još više uplaše i blokiraju i tako nastave da zaustavljaju saobraćaj. Tada je najbolje rešenje da prosto izađete iz vašeg vozila i pomognete datoj osobi da sigurno pređe preko ulice.

Koje su obaveze pešaka?

U očima Zakona o bezbednosti saobraćaja, pešaci imaju apsolutno pravo prvenstva, ali u realnim situacijama na ulici mnoge nesreće bi se zaobišle kada bi i sami pešaci bili savesniji. Njihova primarna obaveza jeste pre svega da se uvere da li je za njih bezbedno da pređu pešački prelaz.

Ovo se naročito odnosi na pešačke prelaze bez semafora ili policijskog službenika koji kontroliše saobraćaj. Tada njihov bezbedan prelazak ulice zavisi od volje vozača da stane ispred pešačkog prelaza i propusti pešaka.

Pešaci ne smeju izletati na kolovoz kada nameravaju da ga pređu, već moraju ka njemu ići polako da bi vozač imao prilike da ih uoči. Pre prelaženja ulice pešak mora da pogleda na levu i desnu stranu ulice.

Osim toga, ako pešak primeti da se vozilo kreće ka njemu velikom brzinom i sumnjivom putanjom, i da se može pretpostaviti da je vozač u pripitom stanju, najbolje je sačekati vozača da pređe preko prelaza.

Kada pešaci idu u kolonama moraju poštovati zakonske odredbe koje govore da organizovane kolone ne smeju biti duže od sto metara. Kada ide više organizovanih kolona, razmak između njih mora da bude minimalno 30 metara. Na taj način, vozač neće predugo čekati da se kolona završi i moći će da pređe ulicu bez da rastavi kolonu i povredi pešaka.

 

Autor: Dragan Antić – Media Press