Share
Viber dobio novu ‘Edit’ funkciju

Viber dobio novu ‘Edit’ funkciju

Ako redovno koristite Viber aplikaciju, nova “Edit” funkcija mogla bi da vam bude korisna.

Ona omogućava da izmenite svaku poslatu poruku u grupi ili razgovorima jedan na jedan, tako što ćete jednostavno zadržati poruku, koju želite da izmenite, a nakon toga pritisnuti “Edit”.

Nakon što unesete izmenu, a omogućena je izmena cele poruke, u dnu sa desne strane stajaće “Edited”, kako bi svi koji pregledaju poruke naknadno (ili odmah) mogli da znaju da je poruka izmenjena. Da ne bude zabune, osobe koje učestvuju u četovanju dobiće izmenjenu poruku kao novu poruku u konverzaciji, dakle, kao poslednju primljenu poruku, kako bi se izbegle moguće malverzacije sa izmenom poruka i njihovim sadržajem.

Omogućeno je menjanje YouTube linkova, linkova ka sajtovima, slika i teksta, ali nije omogućena izmena nalepnica, odnosno stikera.

Nova Viber opcija je omogućena od aplikacije verzije Viber v9.7.0 za Android i iOS korisnike.

 

Izvor: Dnevno.rs