Share
Da li u vašoj vezi vladaju 4P? Ove četiri stvari su temelj intimnosti!

Da li u vašoj vezi vladaju 4P? Ove četiri stvari su temelj intimnosti!

Intimnost u vezi temelji se na 4P: privlačnosti, poštovanju, poverenju i predanosti.

Intimnost je ukupnost emocionalnih, fizičkih, intelektualnih, profesionalnih veza među partnerima koja, međutim, ne podrazumeva da smo izbrisali razlike. Naprotiv, ona počiva upravo na njima (uključujući i razlike u interesima) i njihovom prihvatanju, kaže seksualna terapeutkinja Nataša Barolin Belić.

Intimnost u vezi temelji se na 4 P: privlačnosti, poštovanju, poverenju i predanosti.

1. Privlačnost označava fizički interes za partnera ili partnerku, impuls koji potvrđuje činjenicu da tu osobu, koja nam je bliska, doživljavamo kao atraktivnu.

2. Poštovanje je potvrda da partnera smatramo vrednom osobom sa specifičnim kvalitetama tako da ne prestajemo da cenimo ono što govori i čini.

3. Poverenje je preduslov emocionalnog otvaranja i, kada je reč o seksu, potpunog prepuštanja.

4. Predanost znači da smo se odlučili za nekog s kime smo spremni da podelimo život „u dobru i zlu”, u braku ili izvan njega.

Kod zrelih osoba predanost znači da su prihvatile svoju i partnerovu različitost i da je, barem delom, vide kao mogućnost sopstvenog napredovanja. Dobro je da par povremeno proveri koliko su stabilna i čvrsta 4P u njegovoj vezi i, ako oseti da se neki od tih aspekata „klima”, da uloži energiju u taj aspekt veze.

 

Izvor: Pressserbia.com