Share
Klub za osnaživanje mladih 018 i Kancelarija za mlade grada Niša sprovode projekat ‘AktivNI’

Klub za osnaživanje mladih 018 i Kancelarija za mlade grada Niša sprovode projekat ‘AktivNI’

Volonterizam kao neprofitna aktivnost koja doprinosi dobrobiti i napretku zajednice, a aktivizam kao društveni angažman, kroz koji se sprovođenjem aktivnosti i projekata podiže svest o određenim socijalnim problemima i radi na njihovom rešavanju, predstavljaju značajne aktivnosti svakog razvijenog društva.

Foto: KOM 018

Svesni činjenice da mladima grada Niša nedostaju saznanja o aktivizmu i volonterizmu, kao i preduzimljivost za aktivno učestvovanje u životu zajednice, Klub za osnaživanje mladih 018 (KOM 018) će u periodu od septembra 2018. do februara 2019. godine sprovoditi projekat „AktivNI“. Projekat se sprovodi u saradnji sa Kancelarijom za mlade grada Niša (KZM) i četiri srednje škole – Prva niška gimnazija „Stevan Sremac“, gimnazija „Bora Stanković“, Ugostiteljsko-turistička škola i Mašinska škola, a finansiran je od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

KOM 018 je nevladina, neprofitna organizacija koja se bavi jačanjem kapaciteta mladih kako bi aktivno učestvovali u životu zajednice i na taj način doprineli izgradnji kvalitetnog života mladih i lokalne zajednice. Prepoznavajući navedeni problem nedovoljnog aktivizma mladih, ova organizacijaće kroz projekat „AktivNI“ raditi na upoznavanju mladih u Nišu sa pojmovima aktivizma i volonterizma, kao i jačanju njihovih kapaciteta kako bi delali na lokalnom nivou. Projekat je prvenstveno namenjen srednjoškolcima, koji kao mladi, predstavljaju glavnu pokretačku snagu svakog društva, te ih stoga treba dodatno osnaživati.

Foto: KOM 018

Projekat se sastoji od više aktivnosti, od kojih prva predstavlja trening edukativnog karaktera. Ovaj trening, koji je održan na Kopaoniku u oktobru 2018. godine, okupio je 20 mladih iz grada Niša (10  srednjoškolaca iz navedenih školai 10 volontera organizacije KOM 018), koji su stekli saznanja o volonterizmu i aktivizmu, kao i o tome kako koristiti kreativne metode i timski rad u promociji ovih pojmova. Trening je, pre svega, imao za cilj jačanje kapaciteta mladih za osmišljavanje i sprovođenje akcija na lokalnom nivou. Mladi, podeljeni u šest grupa, su tokom treninga izradili šest plana za akcije koje će se sprovesti na lokalnom nivou – četiri u navedenim školama, jedna u KZM-u grada Niša i jedna u organizaciji KOM 018. Sprovođenje akcija će biti deo sledeće aktivnosti, tokom koje će mladi, uz pomoć svojih mentora, informisati svoje vršnjake o važnosti volonterizma i aktivizma i na taj način uključiti još veći broj mladih ljudi iz Niša.

Sveobuhvatni cilj ovih aktivnosti jeste da mladi, uz pomoć mentora, kroz osmišljavanje i sprovođenje akcija, budu glavni pokretači aktivnosti koje će imati uticaj na mlade u Nišu. Naime, mladi će sami osmisliti određene akcije koje smatraju relevantnim za rešavanje određenih problema u njihovim školama ili gradu, i ujedno ih sami sprovesti u delo. Na taj način doći će do podizanja svesti kod mladih u Nišu o važnosti volonterizma i aktivizma i upoznavanje sa mogućnostima volontiranja, zatim obučavanja mladih o korišćenju kreativnih metoda pomoću kojih oni mogu uticati na buduću promociju volonterizma i aktivizma na lokalnom nivou, pa samim tim i na povećanje broja volonterskih aktivnosti u Nišu. Ujedno, doći će do umrežavanja mladih iz različitih niških srednjih škola koje će podstaći njihovu dalju saradnju.

Foto: KOM 018

Kao poslednja aktivnost ovog projekta biće održana završna konferencija na kojoj će biti prezentovani rezultati projekta.

 

Autor: Media Press