Share
Ovo su četiri zlatna pravila za seksualni život iz snova

Ovo su četiri zlatna pravila za seksualni život iz snova

Potrebno je seksu i seksualnosti posvetiti dovoljno pažnje, prostora i vremena kako bi se muškarac sa svojom partnerkom osećao dobro i bio u stanju da kontinuirano prevazilazi samog sebe. Izdvojićemo ovom prilikom neke od mogućih oblasti koje ima smisla uzeti u razmatranje.

Suočite se sa svojim strahovima. Već pomenuti strahovi od vezivanja, otvaranja, odbacivanja, prepuštanja, odbacivanja, neuspeha, od žena i drugi mogu u velikoj meri da umanje zadovoljstvo i umešnost u seksu. Ukoliko neki od njih prepoznate kod sebe, veoma je važno da što pre počnete da radite na njegovom prevazilaženju kako biste imali mnogo više seksualne energije na raspolaganju i mnogo više slobode da se prepustite doživljaju.

Radite na svojoj fizičkoj snazi i izdržljivosti. Iako seks može biti veoma nežan i lagan, fizička snaga i izdržljivost važni su preduslovi za njegov kvalitet. Osoba fizički jaka može mnogo više toga da uradi i mnogo više napora da izdrži nego neko ko je slab i lako se zadiše. Ljudima koji nisu u dobroj fizičkoj kondiciji seks može više da predstavlja napor nego zadovoljstvo. Bolovi u mišićima, drhtanje ruku ili nogu koje popuštaju za vreme seksa, mogu da ometaju partnere u sprovođenju svega što im padne na pamet. Naravno, treba imati u vidu objektivna ograničenja koja mogu (ali i ne moraju) da se intenziviraju s godinama i onda seks treba prilagođavati shodno mogućnostima. Naravno, godine same po sebi uglavnom ne znače mnogo, jer se ljudi istog godišta mogu mnogo razlikovati, kako po svom izgledu tako i po svojoj fizičkoj snazi. Ovo se odnosi na osobe oba pola. Zato, bez obzira na to koliko godina imate, radite na svojoj kondiciji i žene će vam biti veoma zahvalne.

Uvidite značaj humora i smeha za seks. Kada se seksu pristupi kao nečemu veoma ozbiljnom, kao i u drugim oblastima života, trema raste zajedno s napetošću i očekivanjima. Previše ozbiljan kontekst u kojem se čovek nada seksu, može da promaši svoju svrhu i da dovede do razočaranja. Ako se ubace u režim prevelike ozbiljnosti, ljudi dešavanju koje predstoji obično pridaju preteran značaj. Kada osoba nešto definiše kao izuzetno značajno, bez mogućnosti sagledavanja iste situacije iz neke druge ili relativizovane perspektive, psihički i somatski pokazatelji rasta anksioznosti i strepnje nisu retka pojava. Da do upravo navedenih neprijatnih situacija ne bi dolazilo, veoma je važno da u igru uvedete humor. Provođenje izvesne količine vremena s potencijalnim partnerom u atmosferi koja je prožeta smehom, može vam biti odličan uvod u dobar seks. Zbijanje šala, davanje duhovitih komentara i, što da ne, seksualnih aluzija, vodi relaksiranju kako psihe, tako i tela. Smejanje udvoje povećaće vam osećaj bliskosti i povezanosti s drugom osobom. U takvim situacijama u mozgu oslobađa se neurotransmiter endorfin, koji utiče na povećanje zadovoljstva. Uvođenje humora u odnos s potencijalnom partnerkom otvara vam vrata ka opuštenom i kvalitetnom seksu.

Otkrijte sopstvenu autentičnost u seksu i šire. Priličan broj ljudi ne živi zapravo svoj život. Vođeni i u odraslom dobu svim onim u porodici, školi i društvu svesno i nesvesno, milom i silom, usvojenim stavovima i shvatanjima, oni i ne znaju da odigravaju nečiji tuđi film. Žive u Matriksu, a da toga i nisu svesni. Međutim, naš svet obično nije samo mučan i težak, kako se to u navedenom filmu prikazuje i ono ka čemu idemo nudi mnogo lepih i inspirativnih mogućnosti. Strah čoveka da ga čeka samo nešto gore od lošeg života koji vodi, iracionalan je i sputavajući. Proces individuacije je težak, ali omogućava osobi da vodi autentičniji i kreativniji život. Nekada čoveku može biti suviše teško u pojedinim fazama ovog procesa. Uključivanje u psihoterapiju može mnogo da olakša i ubrza ovaj put i da obezbedi sigurno tlo za upoznavanje sebe i odvijanje promena kroz koje čovek mora da prođe ukoliko želi da se približi sebi i bude onakav kakav zaista jeste. Nemojte da budete suviše skromni u tom smislu da pristajete na život, kako seksualni tako i život uopšte, koji vas nije dostojan. Poštujte sebe u dovoljnoj meri da biste ga živeli na podsticajan način i s partnerkama koje će vas inspirisati da još više budete svoji.

 

Izvor: Esquire.rs