Share
Raspored dežurstva Doma zdravlja Niš za vreme obeležavanja Dana državnosti

Raspored dežurstva Doma zdravlja Niš za vreme obeležavanja Dana državnosti

Dom zdravlja Niš za vreme praznika Dana državnosti 15. i 16. februara 2019. godine, radiće po sledećem rasporedu:

Dom zdravlja Niš; Foto: Media Press

I Centralni objekat Doma zdravlja
1. Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih: 07:00 – 20:00 časova
2. Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece: 07:00 – 20:00 časova
II Infuzioni punkt u zdravstvenoj stanici “Čair” uz dežurstvo lekara: 07:00 – 20:00 časova
III Služba kućnog lečenja, medicinske nege i palijativnog zbrinjavanja
1. Punkt u Rajićevoj ulici: 07:30 – 14:30 časova
2. Sestre na terenu: 07:00 – 20:00 časova
IV Služba polivalentne patronaže
1. Sestre na terenu: 07:00 – 14:00 časova
2. Telefonsko savetovalište: 07:00 – 20:00 časova
V Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu
1. Prostorije Zavoda za hitnu medicinsku pomoć: 07:00 – 20:00 i od 20:00 – 07:00 časova
VI Služba za laboratorijsku dijagnostiku: 07:00 – 14:00 časova (hitne laboratorijske analize)

 

Autor: Media Press