Share
Psihologija: Kako stići do srećnog i ispunjenog života

Psihologija: Kako stići do srećnog i ispunjenog života

Čak i ukoliko pronađete taj idealan posao, stan, životnog saputnika, itd. možete da shvatite da se i dalje ne osećate srećno i ispunjeno. Tada može doći do osećaja praznine, besmisla, anksioznosti…

Ključ sreće je u pronalaženju smisla u životu. Emili Estefani Smit bavila se godinama ovom temom i istražujući došla je do zaključka da postoje 4 stuba smislenog, srećnog života.

OSEĆAJ PRIPADANJA koji podrazumeva da ste deo veze ili pak zajednice u kojoj vas cene zbog onog ko ste i kakvi ste zaista, a to podrazumeva da i vi podjednako cenite drugu stranu. Bitno je da vas ta veza ili zajednica ne vrednuje na osnovu toga u šta verujete, koga mrzite, koliko materijalnih stvari posedujete, već isključivo zbog vaše ličnosti. Istinsko pripadanje proističe iz čiste ljubavi.

PRONALAŽENJE SVRHE je drugi stub srećnog života i odnosi se više na ono što vi pružate nego na to šta želite. Suština svrhe je u pronalaženju snage koju ćete da iskoristite da biste pomogli drugima. Bitno je da osećate da doprinosite nekom/nečemu i da se osećate potrebnima. Svrha daje želju za životom i predstavlja jednog od glavnih pokretača.

TRANSCENDIRANJE predstavlja treći stub. Osećaj transcendiranja postojeće realnosti može se postići npr. posmatranjem umetničkog dela kada doživljavate katarzu i uvidite lepotu života iz jedne drugačije ravni. Za nekog to može biti pisanje, meditacija, vera, bavljenje sportom ili bilo kojom umetnošću. Bitno je da se u tom trenutku predate i uživate u toj meri da izgubite pojam o vremenu i mestu. Ovakva iskustva mogu vas učiniti manje egocentričnima i spremnijima da pomognete drugim ljudima.

PRIČA KOJU PRIČATE o sebi samima, kako sebi, tako i drugim ljudima,poslednji je od četiri stuba smislenog života o kojima govori E. E. Smit. Naracija događaja iz sopstvenog života pomaže vam da formirate jasniju sliku o svom životu i sebi. Bitno je da upamtite da ste vi sami kreatori svojih životnih priča i da možete promeniti način na koji ih pričate i živite. Menjanje ugla iz kog pričate svoju priču može dati smisao vašem životu i baciti novo, pozitivnije svetlo, čak i na negativne događaje. Prihvatanjem bolnih iskustava i pozitivnom interpretacijom istih mogu se steći novi uvidi i mudrosti, ali su potrebni vreme i trud.

 

Izvor: Ddl.rs