Share
Pozajmi novac prijatelju, ostaćeš i bez novca i bez prijatelja

Pozajmi novac prijatelju, ostaćeš i bez novca i bez prijatelja

Prijateljstvo je odnos zasnovan na međusobnoj emocionalnoj vezanosti – na prijateljskoj ljubavi. Poistovećivanje i saosećanje sa prijateljem osnova su ove ljubavi. Kada je prijatelju teško, empatično se pitamo: Kako bi bilo meni da sam u njegovoj koži? To nas podstiče na solidarnost, na pomoć prijatelju u nevolji. A u današnje vreme prijateljima je uglavnom potreban novac.

Svedoci smo da pozajmljivanje novca prijateljima često postane povod za kvarenje ili čak prekid svakih odnosa. Šta se to događa u glavama prijatelja, a što izreku „Pozajmi novac prijatelju, ostaćeš i bez novca i bez prijatelja” čini istinitom?

Kada osoba koja je u nevolji dobije pozajmicu od prijatelja, olakšanje i zahvalnost su njena osećanja. Kako se približava rok za vraćanje duga, sve više se budi ono čuveno „unutrašnje dete” odrasle osobe, tako da osoba počinje drukčije da razmišlja. Što je više vremena prošlo od primanja pomoći, to je ona detetu manje važna, pa je ono sve manje zahvalno. Ono misli da su pozajmljeni novac i novac koji treba da se vrati dva različita novca: onaj prvi, stari, tuđi novac je potrošen, a drugi, novi, zarađeni novac. Ono ljutito razmišlja: „Tvoj novac je nestao, a sada ti očekuješ da ti dam moj novac.”

Kako nova vremena donose nove probleme, osoba može da proceni da je njoj važnije da novac koji ima potroši na rešavanje novih problema, a ne na vraćanje starih dugova. Ona može da misli da bi je i svaki dobri prijatelj podržao u tome. Unutrašnje dete šapuće: „Šta će njemu taj novac, ionako ga ima dovoljno, meni je potrebniji.” Rezultat ovog mentalnog toka je da prijatelj sam sebi oprosti dugovanje drugome. On se čak može ljutiti na poverioca koji i dalje očekuje da mu se vrati dug jer nije „pravi prijatelj”. Izbegavanje poverioca ili svađa okončavaju prijateljstvo.

Svaka prevara zaboli prevarenog, a posebno kada ga prevari voljena osoba. Iznevereni prijatelji često svoj bol pretvaraju u prezir ili mržnju, što ranije prijateljstvo pretvara u snažno neprijateljstvo.

Da li je novac kriv za prestanak prijateljstva? Većina bi se složila da nije problem u novcu, već u osobi koja se u ovoj situaciji pokazala kao nedostojna poverenja. Kada između prijatelja postoji velika ekonomska razlika, opasnost za njihov odnos je da se jedna strana stalno oseća iskorišćenom, a druga frustriranom. Zato neka istraživanja pokazuju da je većina prijateljstava u SAD između ljudi u kojima razlika u primanjima nije veća od 20 odsto.

Kada prijatelj moli za pozajmicu, to je uvek delikatno. Treba biti prijatelj i prema sebi tako da se ne treba žrtvovati po svaku cenu – odbijanje je opravdano ako znamo da je malo verovatno da će nam dug vratiti.

 

Izvor: Politika.rs