Share
Zašto intimnost i seks izazivaju tako snažne emocije?

Zašto intimnost i seks izazivaju tako snažne emocije?

Seksualnost je dar koji se najbolje razvija u integraciji s ljubavlju! Njegovo poricanje, i bezosećajna upotreba mogu voditi u izolaciju i bol

Iako razgovor o seksualnosti nije više tabu kao u ranijim vremenima, ipak i danas ljudi imaju problem kada bi trebalo da razgovaraju o seksu, seksualnim disfunkcijama, fantazijama, perverzijama itd. S druge stane smo preplavljeni seksualnim sadržajima u medijima. Seksualne aluzije su prisutne u velikom broju reklama i uopšteno se seks u medijima povezuje sa najčudnijim sadržajima. 

Žensko telo je odavno simbol plodnosti koja se povezuje sa seksualnošću. Kasnije su muškarci otkrili da žene nisu neka misteriozna božanska bića, pa se odnos moći promenio i od tada imamo partijarhat, gde je muškarac pater familias. Svaki oblik vladavine se zasniva na moći, ali to je već druga tema.

U staroj Grčkoj i Rimu se seksualnost dosta slobodno ispoljavala, u Grčkoj posebno među muškarcima, jer se žene nisu cenile previše, a Rimsko Carstvo je bilo poznato po dvorskim orgijanjima i prostituciji.

U staroj Grčkoj u kojoj se blagonaklono gledalo na prostituciju su na posebnoj ceni bile hetere – neka vrsta visokoobrazovanih prostitutki koje su imale posebnu klijentelu i uživale visok ugled u društvu. Na homoseksualnost se takođe gledalo blagonaklono, pa su mnogi znameniiti Grci imali ljubavnike i pored zakonitih žena. Rimsko carstvo je bilo poznato po razvratu posebno u vreme Nerona i Kaligule.

Što je imperija bila veća i bogatija, to je razvrat u svim oblicima bivao rašireniji. Ovakva vrsta odnosa prema seksualnosti se često naziva pan-seksualizam ili sve-seksualizam, što se odnosi na osobe koje seks upražnjavaju sa svima, uključujući heteroseksualce, homoseksualce, biseksualce itd. Naziv je nastao po grčkom bogu Panu, koji je prikazan kao polu čovek polu koza, izuzetno pohotljiv i prevrtljiv.

Nakon propasti Rimskog Carstva promenio se i odnos prema seksualnosti. Hrišćanski odnos prema seksu je pomerio klatno oštro na suprotnu stranu, pa su određeni hrišćanski krugovi bili čak i protiv seksa u braku, smatrajući da veza muža i žene „mora da bude duhovna u potpunosti“(osim kada je rađanje dece u pitanju). Poznata je borba određenih crkvenih krugova sa ljudskom požudom i seksualnošću koja je povezivana sa uticajem đavola.

Oštro proterivanje svakog vida seksualnosti i veličanje celibata je imalo svoje korene u što lakšem kontrolisanju običnih ljudi mehanizmima kao što su strah i krivica. Pošto ne može ispuniti ova očekivanja o „čistoti tela i duha“, običan čovek je osuđen na osećaj krivice od kojeg se oslobađa kroz verske i crkvene rituale ili će goreti u paklu. Sličan mehanizam kontrole svojih sledbenika imaju i mnoge sekte.

Moderno vreme u kome živimo je donelo mnoge seksualne slobode, od izmišljanja pilule za kontracepciju, do feminističkog pokreta i prava na izražavanje seksualnog opredeljenja. Seksualna revolucija 60-ih godina je ličila na balon pod pritiskom koji je jedva čekao da se rasprsne i oslobodi od surovih, a često i licemernih moralnih stega, s time što je zaljuljao klatno na drugu stranu pa su hipici bili poprilično slobodnog ponašanja i protivili su se svakom obliku strukture i reda.

Današnje vreme sa svojim panseksualnim okvirom i sadržajem pomalo zna da podseti na Stari Rim. Svedoci smo raznih vrsta seksualnih sloboda, što je dobro, ali se takođe srećemo sa pritiskom da se bude seksualan (ovome su najčešće izloženi mladi ljudi), srećemo se sa seksualnom apatijom i seksualnom agresivnošću u medijima, u vidu raznih vrsta pornografskih sadržaja.

Tinejdzeri su pod pritiskom ulaska u svet seksualnosti na sličan način na koji je srednjevekovni čovek bio da bude neseksualan. Na koji način onda poštovati i živeti svoju seksualnost ne ulazeći u ekstreme?

Kada su nam roditelji davno pričali o cveću i pčelicama, kao način da nam predstave prokreaciju kod ljudi, nismo ni mogli da slutimo da je stvar dosta komplikovana. Kao što rekosmo na početku seks izaziva intenzivne emocije kod većine ljudi. A zašto je to tako?

Inače pojam seks potiče od latinske reči sekare, što znači seći ili poloviti. Na ovaj način se želi reći da kroz seks dolazi do spajanja ljudi koji su inače dve polovine dok se ne spoje,a onda čine celinu. Setimo se samo Platonovog mita o tome da su u najranijim vremenima muškarac i žena bili jedna celina, zvana pračovek i da su bili toliko moćni da su se bogovi uplašili i razdvojili ih.

Na kraju, za zdravu seksualnost potrebna je i intima, a intima često podrazumeva sopstvenu ranjivost, što opet nije prijatno ljudima koji nisu navikli na otvaranje drugima. Možemo zaključiti da za zdrav seksualni život je često potrebno da ostvarimo neke preduslove kao što su sposobnost za prepuštanje, otvorenost, intimnost, ranjvost itd.

Često je za ljude koji nisu spremni da prihvate emocionalno i zbližavajuće označenje seksa alternativni izbor pornografija ili seksualne perverzije. Pornografija potiče od latinske reči pornea i označava nešto što je jeftino, bez vrednosti. Verovatan razlog što smo preplavljeni pornografskim sadržajima je licemeran odnos prema seksu.

O tome ne razgovaramo, ne dobijamo prave informacije tokom odrastanja, nailazimo na osećaj neprijatnosti, zabrane i stida kada želimo da saznamo nešto o tome. A poznato je da svaki tabu dovodi do potiskivanja neprijatnog osećaja koji onda izbija negde drugo,na drugi način, često u vidu opsednutosti pornografskim sadržajima, seksualnim vezama za jednu noć i drugim slabo ispunjavajućim sadržajima vezanim za seks.

Drugi mogući razlog je što pornografija ne zahteva angažovanost same osobe, ne zahteva bliskost, otvorenost, brigu o željama i potrebama druge osobe. Ona svodi drugu osobu na objekat puke seksualne želje, što na druge staze osiromašuje unutrašnji svet pojedinca. Ljudi koji pate od zavisnosti od seksa obično imaju problem sa pronalaženjem prave intime i ljubavi, koji zamjenjuju sa upražnjavanjem seksa, što ne može na duge staze da ispuni osobu, pa se stvara zavisnost i tako u krug.

Iskrivljen, tabuiziran odnos prema seksu kao i previše seksualna, zavodnička atmosfera u primarnoj porodici može u kasnijem dobu da dovede do različitih seksualnih disfunkcija kod odraslih ljudi, kao što su frigidnost, impotencija, prevremena ejakulacija itd.

Obično ljudi imaju iracionalna uverenja kada je seksualnost u pitanju koju nisu bili u stanju da razvijaju na pravi način tokom odrastanja. Ljudska seksualnost i polni identitet su složeni pojmovi, koji se u razvoju deteta javlaju veoma rano, tako da sama seksualnost nije samo usko vezana za seksualni čin ili praksu već za celoživotni identitet osobe koji se, prema roditeljskim modelima, razvija od najranijeg doba.

Postoje objašnjenja da razne vrste seksualnih perverzija kao što su: mazohizam, sadizam, voajerizam, egzibicionizam, pornografija, koja nastaju jer osobe koje imaju ove probleme ne mogu da tolerišu emocionalnu uključenost tokom seksualnog čina ili veze, što znači da ne mogu da spoje seks i ljubav, pa su seksualne perverzije jedini način da se osoba seksualno izrazi bez straha da će se emocionalno uključiti u odnos i biti povređena.

Obično se iza ovih problema kriju traumatična iskustva odrastanja gde su osobe često i bile zlostavljane na razne načine od stane onih koji bi trebalo da ih vole na roditeljski način. Naravno, često su potrebne godine terapije da osoba ponovo izgradi kapacitet za bliskost koji je neće ugroziti. Kao što možemo da vidimo izgleda da najbolje efekte po samu seksualnost osobe ima njena ujedninjenost sa ljubavlju i intimom.

Kada govorimo o seksualnosti i rodnom identitetu možemo reći da se on razvija od najranijeg detinjstva. Ukoliko dete ima roditelje koji su dobri uzori i koji se prijatno osećaju u svojim rodnim ulogama, ono neće imati problema da se identifikuje sa roditeljem suprotnog pola i da razvije stabilan rodni i seksualni identitet. Sa četiri godine će dečak možda reći da će biti „kao tata kad poraste“.

Sa 5 ili 6 da dečaći igraju igre sa pištoljima i tenkovima, a devojčice sa lutkama-čime utvrđuju svoje polne uloge. Svaka konfuzija polne uloge, bilo da se radi o distanciranosti, nezainteresovanosti roditelja i nemogućnosti učenja i oponašanja, bilo da roditelj previše čvrsto drži dete uz sebe, može dovesti do problema u odraslom dobu. Kao što smo rekli, problemi sa seksualnošću su usko povezani sa problemima bliskosti,otvaranja, odrastanja i separacije od roditelja.

Nekada roditeljima nije prijatno kada utvrde da njihova do juče mala deca postaju tinejdžeri, a onda i odrasli ljudi. Razvoj seksualnosti u mladalačkom dobu podseća roditelje na neminovnost odrastanja njihove dece i odvajanja, što može da bude bolno, pa roditelji odlažu i izbegavaju razgovor na temu seksa.

U svakom slučaju, možemo zaključiti da poricanje seksualnog bića čovekovog nije dobro. Prema seksualnosti se treba odnositi kao prema jednom od darova koji smo dobili da bismo i na taj način mogli da izrazimo bliskost i pripadnost. Za razliku od bratske i roditeljske ljubavi, erotska ljubav je ekskluzivna – jer se obično radi o monogamnim vezama, kako smatra From.

Dakle, težimo integraciji ljubavi i seksualnosti, što onda predstavlja najbolji način za razvoj obe komponente kod čoveka. Poricanje, otcepljivanje, iskrivljavanje i bezosećajna upotreba ovog dara može voditi u dalju izolaciju i bol. Na kraju, valjda istaći da je greh bluda zapravo greh jer bludničiti znači u prevodu lutati. Bludnik je onaj koji luta i ne nalazi mir. Kada tako gledamo na stvari možemo reći da svaka seksualna želja nalazi svoje najbolje i najvernije ishodište u ljubavi.

 

Izvor: Informer.rs