Share
Koliko nam je vremena potrebno da se odreknemo loših navika?

Koliko nam je vremena potrebno da se odreknemo loših navika?

Svako od nas ima ciklus malih rituala, koji otpočinju početkom dana i predstavlja našu malu rutinu, koje se ne želimo odreći. I dok su neke navike korisne i poželjne, neke druge bi međutim, bilo poželjno izbaciti, što nam naravno veoma teško pada. Odvikavanje od loših navika, koje gotovo da čine našu svakodnevicu je proces, koji mora trajati duži vremenski period, a zahteva čvrstu volju i osnovanu motivaciju.

Mnogi psiholozi istraživali su oblikovanje ljudske navike i utvrdili da ne postoji precizno određeno vreme potrebno da usvojimo određenu naviku. Posle niza eksperimenata na londonskom University Collegea utvrđeno je da individualno vreme za sticanje navike varira, od 18 pa čak do 254 dana, dok je prosečno vreme sticanja navike 66 dana.

Sticanje svake navike, bila ona dobra ili loša počinje psihološkim uzrokom, odnosno psihološkom petljom koja se sastoji iz 3 dela, a prvi od njih je okidač koji mozgu dopušta određeno ponašanje. Drugi deo je samo to ponašanje, a treći nagrada, koja bi u budućnosti mogla da izazove okidač za ponavljanje ponašanja.

Nakon što se navika formira, veoma je teško prekinuti je, s obzirom da ona vremenom postaje nesvesni proces i obavlja se gotovo mehanički.

Da bi se neka loša navika iskorenila, psiholozi tvrde da je neophodno istovremeno uvesti novu naviku. Tokom uvođenja nove navike, stara još uvek postoji, ali je reakcija neurona u mozgu na okidač stare navike znatno slabija, kada se paralelno pojavi i nova, dobra navika.

Da bi loša navika bila uspešno iskorenjena, neophodno je da budete motivisani, da vam odgovaraju okolnosti u kojima se nalazite i da istovremeno stičete i novu naviku.

Motivaciju za odvikavanje od loših navika morate pronaći duboko u sebi i svakodnevno sebi objašnjavati zašto morate da ostanete dosledni svojoj odluci.

Lošu naviku uvek menjajte nekom dobrom i budite veoma uporni i strpljivi, jer će loša navika opstati upravo onoliko vremena, koliko je bila prisutna u vašem životu.

 

Izvor: Novimagazin.rs