Share
Da li je žensko seksualno iskustvo važnije od muškog?

Da li je žensko seksualno iskustvo važnije od muškog?

Različita istraživanja seksualnog iskustva ukazuju na to da su ženska iskustva važnija.

U seksualnim vezama prirodno je pretpostaviti da će prethodna iskustva oba partnera snažno uticati na trajanje veze i opšte zadovoljstvo. Međutim, razna istraživanja u različitim oblasti seksualnosti impliciraju na drugačiji pravac posmatranja ove teme. U ljubavnim i seksualnim vezama, prema istraživanjima, žensko seksualno iskustvo ima veći uticaj od muškog, kako na održavanje veze, tako i na seksualni život.

Poljupci

Žensko iskustvo prilikom ljubljenja ima veći uticaj na ženine buduće seksualne i romantične veze od iskustva muškaraca pri ljubljenju. Iako ljubljenje nije isključivo seksualno ponašanje, ono je često važan deo seksualnog iskustva.

Muškarci i žene različito gledaju na ljubljenje

Istraživači su otkrili da žene prilikom ljubljenja ocenjuju ukus i miris partnerovih usta i daha kao vrlo važan faktor pri odlučivanju da li će nastaviti da se ljube, ili eventualno kasnije da imaju seks sa određenim muškarcem. Štaviše, ljubljenje je važan faktor u odlukama žena o tome da li će se baviti seksom. Većina žena (ali ne i većina muškaraca) kaže da ne bi razmišljala o seksu bez prethodnog poljupca s potencijalnim partnerom, i ako im se poljubac ne svidi obično kasnije ne bi imala seks sa datim partnerom. Pored toga, iako ljubljenje ostaje važno za žene tokom odnosa, za muškarce ljubljenje postaje manje važno kako veza napreduje.

Čini se da je žensko iskustvo sa ljubljenjem važnije za buduće seksualno ponašanje, kao i njihove dugoročne veze, od muškaraca. Autori predlažu da ljubljenje pomaže ženama da procene zdravlje i kvalitet potencijalnih muških partnera, kao i njihov potencijal za posvećenost vezi.

Orgazam

Ženski orgazmi mogu takođe funkcionisati kako bi pomogli u proceni kvaliteta potencijalnih dugoročnih partnera. Žene čiji su muški partneri privlačniji i simetričniji prijavljuju da imaju češće orgazme. Budući da su i telesna simetrija i fizička privlačnost povezani sa genetskim kvalitetom, ženski orgazam je jedan od indikatora za dugoročnu vezu. Istraživanje takođe pokazuje da žene koje dele manje imunoloških gena sa svojim muškim partnerima prijavljuju češće orgazme, stoga ženski orgazmi mogu da im pomognu da začnu dete sa adekvatnim partnerom, koji će doprineti svojim genima detetovom jačem imunološkom sistemu.

Iako istraživanje otkriva ove potencijalne koristi za ženski orgazam, za muške orgazme nema odgovarajućeg parametara procene. Budući da muškarci češće doživljavaju vrhunac tokom seksa nego žene, izgleda da muški orgazmi ne odražavaju celokupan kvalitet njihovih partnera.

Seksualna želja

Ženska seksualna želja jače je povezana sa zadovoljstvom celokupne veze u odnosu na mušku seksualnu želju. U dve studije istraživači su otkrili da su nivoi seksualne želje kod žena mnogo promenljiviji tokom vremena u onosu na muškarce. Iako je nivo seksualne želje kod muškaraca ostao viši i stalniji od ženskog tokom trajanja obe studije, nivo želja žena je opadao tokom prvih nekoliko godina braka. Ovi padovi seksualne želje žena bili su povezani sa padom bračnog zadovoljstva za oba člana bračnog para. Međutim, s obzirom da je nivo seksualne želje muškaraca vremenom ostao stalan, seksualna želja muškaraca nije bila povezana sa zadovoljstvom u vezi.

Zanimljivo je da su autori otkrili da je seksualna frekvencija, uprkos opadajućim željama žena, ostala konstantna tokom istraživanja. Autori predlažu da, pošto bračno zadovoljstvo obično opada za oba supružnika, čak i ako seksualna frekvencija ostaje konstantna, seks koji se dogodi kada žene to ne požele, može biti nezadovoljavajući za oba člana bračnog para. I muškarci i žene brinu o seksualnom iskustvu svog partnera i osećaju više seksualnog zadovoljstva kada su njihova iskustva obostrano prijatna

 

Izvor: Pink.rs