Share
Status ili podrška? Šta žele žene, a šta muškarci?

Status ili podrška? Šta žele žene, a šta muškarci?

Razlike u komunikaciji između polova

Rod i starosna dob predstavljaju dve centralne kategorije oko kojih se organizuje dinamika partnerstva, kao i dinamika porodičnog života. U odnosu na starosnu dob, svaka osoba ima određene životne zadatke, koji će manje ili više angažovati i partnera i druge članove porodice (školovanje, zaposlenje, odlazak iz porodice porekla, ostvarivanje potomstva itd.).

Pitanje roda je značajno jer su muškarci i žene različiti. Različitosti nije korisno negirati ili racionalizovati, u tom slučaju zanemarujemo njihovu funkciju. Bez ulaska u naglašavanje različitosti koje bi stvorile osećaj nepromenljive, istorijski podržane nepravednosti među polovima, daleko je korisnije pitanje za svaki par, svaku porodicu, čemu rodne nejednakosti služe, u funkciji čega se nalaze i kako uskladiti ponašanje sa njima?

U čemu se razlikuju muškarci i žene u komunikaciji?

Komunikacija je osnova svakog odnosa, ali i komplikovan čin, nalik na stalno balansiranje između potreba za intimnošću i nezavisnosti. Neki parovi stabilnije obavljaju ovaj hod po žici, učeći iz svojih padova, pamte povrede koje nastaju ulaskom u konflikt i pozitivna iskustva koje dolaze uspešnom komunikacijom. Razlike u komunikaciji između muškaraca i žena postoje, oblikovane su rodnim ulogama, biologijom, istorijom i kulturom odrastajna.

U svakodnevnom govoru, ove razlike su uočljive u ispoljavanju i razumevanju istih ciljeva na različite načine. Tako će muškarac težiti za statusom, žena za podrškom, muškarac za nezavisnošću, žena za većom intimnošću, muškarac za savetom, žena za razumevanjem, muškarac za informacijom, žena za ispoljavanjem osećanja, muškarac za jasnim smernicama, žena za predlozima, muškarac za razrešenjem konfliktom, žena za kompromisom.

Žene kroz komunikaciju tragaju za povezivanjem i negovanjem odnosa, dok muškarci češće ulaze u komunikaciju kako bi razrešili praktične zadatke (ujedno delujući sebi snažno i nezavisno). Ovde možda najviše dolazi do izražaja potreba da se rodne razlike uvaže kroz kulturu i istoriju, više se posmatrajući kao sudar dve različite kulture. Oba pola su opterećena-muškarci ulogom snaže osobe koja zarađuje, materijalno obezbeđuje porodicu (što nije laka pozicija u odnosu na sve veću rodnu jednakost na ovom polju) i žena ulogom osobe zadužene za održavanje porodice na okupu, zadovoljavanje emocionalnih potreba svih članova (što nije laka pozicija jer je održavanje porodice na okupu zadatak oba partnera, uz sve veću slobodu emocionalnog izražavanja muškaraca).

Navedene razlike su dobijene istraživanjima i nisu univerzalne, odnosno, u zavisnosti od same ličnosti, biće manje ili više izražene, bez obzira na rod.

 

Izvor: Srbijadanas.com