Share
Na ove tri stvari mentalno jaki ljudi ne troše energiju

Na ove tri stvari mentalno jaki ljudi ne troše energiju

Mentalno jaki ljudi prvenstveno se ne trude da udovolje svima, kao ni da postignu sve, a naročito ih izdvaja što na tri stvari uopšte ne troše svoju energiju.

 

1. Ne brinu o tome šta drugi misle

Briga o mišljenju drugih ljudi i strah od njihove osude može da utiče na svaki aspekt vašeg života. Od načina na koji se oblačite do načina na koji vaspitavate sosptvenu decu.

Zbog ovakvog stava možete da izbegavate preuzimanje rizika, kao i da učestvujete u stvarima u u kojima postoji mogućnost da budete kritikovani ili odbijeni, poput apliciranja za nov posao ili razgovora sa nekim ko vas je povredio.

Mentalno jaki ljudi ne zamaraju time da druge učine srećnima. Oni su fokusirani na svoje ciljeve i trude se da do njih dođu. Ostalo ih ne zanima.

2. Ne analiziraju u nedogled

Mentalno jako osobu nećete zateći paralisanu u beskrajnom analiziranju postupaka, kako sopstvenih, tako i ljudi oko nje.

Ove osobe procenjuju svoje mogućnosti i opcije koje umaju i preduzimaju korake ka postizanju zacrtanih ciljeva.

Svesni su da rizici koje preduzimaju i izbori koji naprave, neće uvek biti savršeni, ali imaju vere u ishod.

3. Ne dopuštaju sebi samokrivicu

Psihički jaki ljudi preduzimaju poptpunu odgovornost za svoja dela. Ne dozvoljavaju sebi da zalutaju u začarni krug samokrivice.

Ono što sebi dozvoljavaju u određenim situacijama jeste razmatranje situacije i načina na koji će sledeći put kada se nađu u istoj takvoj ili sličnoj priči, potruditi se da urade bolje.

 

Izvor: Direktno.rs