Share
Konkurs za festival dečjeg stvaralaštva ‘Tabla Fest 20’

Konkurs za festival dečjeg stvaralaštva ‘Tabla Fest 20’

Niški kreativni studio i Internet časopis za podsticanje dečjeg stvaralaštva Tabla, povodom organizacije festivala dečjeg stvaralaštva „Tabla Fest 20“, raspisuju javni konkurs za najbolji likovni i literarni rad učenika osnovnih škola na teme:

1. Moja tabla široka kao svemir
2. Priča/pesma/slika sa bakinog/dekinog tavana
3. Priča/pesma/slika je mala za onakvu dobrotu

Rok za slanje radova:

Za literarne radove (isključivo e-poštom) 15. mart 2020. godine do ponoći.
Za likovne radove (isključivo običnom poštom), datum na poštanskom žigu ne može biti posle 15. marta 2020. godine.

Adrese:

Likovne radove slati na adresu:
Niški kreativni studio
(za „Tabla Fest 20“)
Ljubomira Nikolića 17/26
18106 Niš (PAK 701742)

Literarne radove slati na adresu e-pošte: konkursi@tabla.org.rs

Kategorije:

Radovi će biti ocenjivani po sledećim kategorijama:

Osmogodišnje OŠ / Devetogodišnje OŠ

Prva kategorija: Predškolci, I i II razred / od I do III razred
Druga kategorija:od III do V razred / od IV do VI razred
Treća kategorija: od VI do VIII razred / od VII do IX razred

Uslovi konkursa:

Pravo učešća na konkursu imaju svi učenici osnovnih škola.
Na ovaj konkurs zainteresovani učenici mogu poslati najviše po tri likovna i tri literarna rada.
Literarni radovi treba da budu napisani u Vord (Word) dokumentu, na jednom od standardnih fontova (Times New Roman, Arial) veličine 12, na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom.
Likovni radovi se šalju u originalu (nikako kao slika e-poštom). Podloga, tehnika i format – po slobodnom izboru.

Radovi treba da budu potpisani i to: literarni radovi na Vord dokumentu ispod rada, a likovni na poleđini crteža. Ukoliko se literarni radovi šalju grupno (na jednom Vord dokumentu), onda ispod svakog rada napisati podatke o autoru.

Podaci o autoru koje je potrebno napisati:

Ime i prezime, razred, naziv škole i mesto (država), ime pedagoga/mentora i kontakt podaci (adresa e-pošte ili broj mobilnog telefona).

Svi radovi koji ne ispunjavaju neki od uslova konkursa neće biti uzimani u ocenjivanje.

Prispeli radovi se ne vraćaju, a autori su saglasni da se njihovi radovi mogu objavljivati u Internet časopisu za podsticanje dečjeg stvaralaštva Tabla.

Ko će ocenjivati radove?

Literarne radove: Stručni žiri i Dečji žiri.
Dečji žiri čine učenici OŠ koje sarađuju sa Tablom i prihvatili su da budu deo Dečjeg žirija.
Likovne radove: Stručni žiri.

Nagrade:

Svi nagrađeni autori će na festivalu dečjeg stvaralaštva „Tabla Fest 20“ pored diplome dobiti i knjigu „Tablini pesnici“.
Svi mentori će na naznačenu adresu e-pošte dobiti zahvalnice.

Rezultati konkursa će biti objavljeni najkasnije do 15. aprila u Internet časopisu za podsticanje dečjeg stvaralaštva Tabla.

 

Autor: Dragan Marinković – Portal Media Press Srbija