Share
Karikatura Media Press-a: Kampanja ‘Za našu decu’

Karikatura Media Press-a: Kampanja ‘Za našu decu’

Karikatura Media Press-a: Kampanja ‘Za našu decu’

Autor: Predrag Stamenković – Portal Media Press Srbija