Share
Kako je korona virus uticao na funkcionisanje kompanija

Kako je korona virus uticao na funkcionisanje kompanija

Iako je globalna pandemija korona virusa najjače pogodila zdravstvo, s obzirom na to da su medicinske ustanove i njihovi zaposleni na prvoj liniji fronta u ovoj borbi sa zarazom, činjenica je da se mora obratiti pažnja i na uzročno-posledični uticaj virusa na ostale sektore i grane industrije. 

Vanredno stanje, izolacija stanovništva i propisani policijski čas koji je na snazi u našoj zemlji, obezbedili su određenu zaštitu stanovništva od samog virusa, što je i najvažnije u ovakvoj situaciji. Međutim, sve te mere ostavljaju ozbiljan trag na brojne privredne delatnosti koje su u direktnoj vezi sa tim istim stanovništvom, koje je sada u svojim kućama.

Brojne kompanije su se našle u veoma izazovnoj i nimalo jednostavnoj situaciji, pa se poslodavci na sve načine trude da uspostave balans između ostvarenih prihoda i troškova, planiranog budžeta i aktivnosti u poslovanju koje je moguće obaviti.

Predstavljamo vam kako je sve korona virus uticao na kompanije, kao i načine na koje su se pojedine snašle kako bi nastavile svoj posao.

Organizovanje rada od kuće u delatnostima u kojima je to moguće

Mnoge kompanije čiji zaposleni su u mogućnosti da celokupni ili bar deo posla obave od kuće, organizuju svoje poslovanje na taj način. Naravno, takav sistem rada može da funkcioniše samo u pojedinim industrijama, pre svega u IT sektoru. Prelazak na rad od kuće uslovio je izostanak svakodnevne komunikacije i interakcije među zaposlenima i poslodavcima, ali došlo je do naglog povećanja online komunikacije.

I dok ovakav vid rada zahteva stalnu internet konekciju i pristup različitim alatima, druženje među zaposlenima i uvek zabavne korporativne proslave čekaju bolja vremena. Nadamo se da će ona uskoro i zvanično stići, odnosno da će svet uspeti konačno da izađe na kraj sa ovom zarazom.

Masovna upotreba alatki za organizovanje posla i komunikaciju

U prvi plan izbili su brojni alati koji se koriste za lakšu organizaciju posla i komunikaciju na daljinu među zaposlenima i njihovim menadžerima, tj. nadređenima. Mnoge kompanije počelu su da koriste Trello, sjajnu alatku pomoću koje se lako i efikasno organizuju radni zadaci i prati napredak u planiranom poslu.

Primetna je masovna ekspanzija platforme Zoom, koja služi za video konferencije i online sastanke, čime se omogućava lakša komunikacija među članovima tima i lakša raspodela poslova i aktivnosti tokom dana. Naravno, tu je i nezaobilazni Skype, koji je postao standard za poslovanje na daljinu.

Sjajna alatka za stalnu komunikaciju unutar jedne poslovne skupine jeste Workplace, koji daje mogućnost kreiranja više različitih grupa za komunikaciju, u koju se mogu dodati određeni članovi tima, zaduženi za konkretan projekat. Takvom preraspodelom, smanjuje se broj nepotrebnih notifikacija i obaveštenja onima na koje se ne odnosi poslata poruka, čime se ne utiče na njihovu koncentraciju tokom rada.

Redukovanje smena i broja zaposlenih kako bi ostali operativni

Kompanije koje imaju veliki broj zaposlenih, a nisu u mogućnosti da svoju delatnost obavljaju od kuće, moraju na razne načine da se prilagođavaju novonastaloj situaciji. Brojne uslužne kompanije, kako bi smanjile mogućnost da se neko od njihovih zaposlenih zarazi korona virusom i prenese ga svojim kolegama, organizuju višednevne smene.

Na taj način, jedna grupa radnika dolazi u kompaniju i u njoj ostaje nekoliko dana (najčešće se smene organizuju na 7 ili 14 dana). Nakon isteka, oni su slobodni isti broj dana koji su i radili, a druga grupa zaposlenih preuzima višednevnu smenu. Tako se smanjuje cirkulacija zaposlenih i preventivno deluje na mogućnost zaraze unutar tima.

S druge strane, mnoge kompanije su znatno smanjile obim posla i tako eliminisale potrebu za smenskim radom, već se sve što je potrebno obavi u toku jedne smene i to sa smanjenim brojem zaposlenih na radnom mestu.

Sve ove kompanije čiji rad je neophodan čak i u ovim vremenima, izlažu svoje zaposlene zdravstvenim rizicima, pa stoga moraju preduzeti ovakve i slične mere kako bi ih zaštitili i očuvali njihovo zdravlje. Pored toga, pojačane mere higijene apsolutna su neophodnost u kompanijama koje rade i tokom vanrednog stanja.

Privremena obustava rada u određenim kompanijama

Ipak, određene kompanije čiji rad nije od krucijalnog javnog značaja i koje nisu u stanju da organiziju rad od kuće, primorane su da privremeno obustave svoj rad. Na taj način, izložene su brojnim gubicima, a i njihovi zaposleni su u nezavidnom položaju po pitanju plata, pa je neophodno da se država uključi i na neki način im olakša izostanak prihoda.

Činjenica da je sve bliži dan kada će se privreda pokrenuti, daje nadu brojnim kompanijama da će uspeti u narednom periodu da ponovo stanu na noge i podignu svoje poslovanje na nivo na kojem je bilo pre izbijanja pandemije.

Iako je još uvek teško dati tačnu procenu o tome kakve će biti razmere uticaja korona virusa na celokupnu privredu, izvesno je da gotovo neće biti branše koja neće pretrpeti ozbiljan udarac. Direktno ili indirektno svaka delatnost osetiće posledice ovog virusa koji već mesecima razara planetu, a samo odgovoran i ozbiljan pristup rešavanju problema moći će da ublaži sve negativne efekte.

 

Autor: Dragan Antić – Portal Media Press Srbija