Share

Grad Niš odobrio dalji boravak migranata u dečjem odmaralištu ‘Divljana’

Gradsko veće usvojilo je na poslednjoj održanoj sednici zaključak o potpisivanju i realizaciji  Ugovora o obezbeđivanju smeštaja i ishrane za tražioce azila i migrante u dečjem odmaralištu ”Divljana”.

Foto ilustracija

Zaključkom je preporučeno gradonačelniku Niša, Darku Bulatoviću da zaključi Ugovor o obezbeđivanju smeštaja i ishrane za tražioce azila i migrante kojim će se regulisati međusobni odnosi između grada Niša i Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije.

Komesarijat za izbeglice i migracije obratio se početkom aprila gradonačelniku grada Niša zahtevom u kome je naveo da je potrebno, posle stanja mirovanja, ponovo aktivirati prihvatni centar za migrante i tražioca azila u „Divljani“.

Imajući u vidu da se radi o pitanju od državnog interesa Grad je pozitivno odgovorio na zahtev Komesarijata.

„Obezbeđivanjem uslova za privremeni i urgentni prihvat migranata i tražilaca azila u Republici Srbiji, grad Niš pruža neophodnu pomoć u rešavanju navedenog problema kroz konkretnu podršku koja će biti realizovana potpisivanjem ugovora oobezbeđivanju smeštaja i ishrane za tražioce azila i migrante“, navedeno je saopštenju sa sednice Gradskog veća.

 

Autor: Portal Media Press Srbija