Share
Zbog čega je uzorak krvi iz laboratorije jedini pravi pokazatelj trudnoće?

Zbog čega je uzorak krvi iz laboratorije jedini pravi pokazatelj trudnoće?

Postoje brojni načini koji se svakodnevno koriste radi utvrđivanja postojanja trudnoće, od onih brzih iz bilo koje apoteke, preko laboratorijskih koji se rade na osnovu urina, pa sve do precizne kontrole krvi. Njihova pouzdanost se, iako u minimalnom procentu, ipak razlikuje i potrebno je proveriti dobijene rezultate, naročito one negativne.

Prisustvo HCG-a u krvi je siguran pokazatelj trudnoće

Pouzdanost različitih testova za utvrđivanje trudnoće ne razlikuje se po njihovom kvalitetu već najviše po tome u kom periodu će oni oni odreagovati pozitivno ukoliko trudnoća zaista postoji. Tako, ako prerano uradite analizu putem kućne provere urina, ne možete biti sigurni da jeste odnosno da niste u drugom stanju. Zato je laboratorijska analiza krvi jedini pravi pokazatelj trudnoće u čije rezultate ne treba da sumnjate.

Analiza pristustva trudnoće preko krvi oslanja se na prisustvo, odnosno koncentraciju HCG-a. Stručan naziv glasi humani horionski gonadotropin, skraćeno HCG i to je hormon koji sintetišu jedinice placente. Porast koncentracije ovog hormona je veoma brzo uočljiv jer se udvostručava na svaka dva dana tokom prva tri meseca trudnoće.

Nivo HCG-a u krvi određuje se na dva načina – kontrolom samog njegovog prisustva ili nivoom koncentracije u uzorku, u ovom slučaju krvi. Određivanje trudnoće putem krvi najpouzdanije je između ostalog i zato što se mogu otkriti i sasvim male koncentracije pomenutog hormona, što znači da trudnoća može da se ustanovi na samom početku.

Za ovu vrstu analize nije potrebna nikakva prethodna priprema pacijenta, ali ipak treba da obavestite svog lekara ukoliko uzimate neke lekove, bilijne ili dijetetske suplemente i dodatke ishrani, zato što oni mogu da utiču na rezultate.

U slučaju da se u krvi pojavi sam hormon trudnoće, a da se utvrdi da ipak niste u drugom stanju ili nije od lekova i drugih navika, može da se posumnja na tumor ili da to bude indikacija o nedavnom pobačaju. Zato je važno pored ostalih bržih i jednostavnijih testova prekontrolisati krv i utvrditi precizno stanje.

Ako postoje uobičajeni simptomi trudnoće i zbog toga i želite da proverite, a tekst koji ste već uradili je pokazao negativne rezultate, obavezno se konsultujte sa svojim lekarom kako bi vas uputio na analizu krvi. Analiza krvi je jednostavno rečeno najsigurniji način za utvrđivanje postojanja trudnoće u odnosu na kućne testove i analize mokraće u laboratorijama, s tim da treba imati na umu da se lažno pozivitni rezultati izuzetno retko javljaju.

 

Izvor: Navidiku.rs