Share
Pazite šta guglate: Istorija pretraživanja može da otkrije vaš identitet

Pazite šta guglate: Istorija pretraživanja može da otkrije vaš identitet

U nedavno objavljenoj studiji može da se pročita da su zaposleni u kompaniji Mozilla informacije o korisnicima tumačili na osnovu istorije pretraživanja interneta, budući je utvrđeno da korisnici imaju jedinstvene navike kada je ova aktivnost u pitanju. Takvi podaci su dragoceni za online oglašivače, jer im se na taj način omogućava da formiraju precizne ciljne grupe i tako bolje plasiraju marketinške sadržaje.

Foto: Shutterstock

Ovako kreirani profili korisnika mogu da se koriste za praćenje i utvrđivanje identiteta korisnika, čak i preko malih uzoraka podataka koji su u vezi sa pretraživačkim navikama.

Pomenuta studija sprovedena je da bi se razbio mit o tome da podaci o istoriji pretraživanja interneta nisu korisni online oglašivačima, a ponela je naslov „Replication: Why We Still Can’t Browse in Peace: On the Uniqueness and Reidentifiability of Web Browsing Histories“.

Nova studija osmišljena je kao nastavak jednog starijeg istraživanja koje je sprovedeno 2012. godine, kada su ispitivanje navike pretraživanja 380 hiljada korisnika, piše PC Press. U novoj studiji su ispitivani podaci 52 hiljade korisnika, a prikupljani su direktno iz Firefox pregledača.

Zaključeno je da je 99% profila koji su kreirani na ovaj način bilo jedinstveno, što znači da su više nego korisni za precizno identifikovanje potencijalnih klijenata.

 

Izvor: Pcpress.rs