Share
Izložba Nikosa Arvanitidisa u niškoj galeriji ‘Art 55’

Izložba Nikosa Arvanitidisa u niškoj galeriji ‘Art 55’

Izložba Nikosa Arvanitidisa biće organizovana danas u niškoj galeriji „Art 55“. Zbog epidemiološke situacije neće biti klasičnog otvaranja. Ljubitelji umetnosti mogu da prisustvuju izložbi uz poštovanje svih mera opreza. Umetnik će biti prisutan u galeriji od 18.30 do 20 časova.

O autoru:

Nikos Arvanitidis , rođen je 12.12.1976. u Novom Sadu. Godine 1995. maturirao je u Srednjoj školi Bogdan Šuput u Novom Sadu na smeru za dizajn enterijera a 2000. godine diplomirao je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu na odseku grafike u klasi profesora Zorana Todovića. Magistrirao je 2009. na Akademiji umetnosti u Novom Sadu , na odseku grafike , sa magistarskom temom pod nazivom „KRUG“, mentor profesor Slobodan Knežević. Od 2001. godine član ULUV-a, a od 2012. godine član je ULKiM-a. Od 2011. godine radi kao vanredni profesor na odseku grafike Fakulteta umetnosti u Zvečanu. Izlagao je na brojnim samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu.

Grafike i crteži Nikosa Arvanitidisa zasnivaju se na ikonografskoj tradiciji apstraktnog ekspresionizma i ideji o izražavanju unutrašnjih stanja i/ili osećanja u jednom singularnom, neponovljivom i kreativnom činu. Autor favorizuje kružnu formu kao polje intervencije, i igre sa kombinacijama amorfnih i geometrijskih oblika. Neposredni tragovi „energije stvaranja“, postignuti tehnikom dripinga i nagorevanja aluminijumske ploče, postavljeni su u harmonične odnose sa krugom, kvadratom i pravougaonikom, koji svojom pravilnošću „stišavaju“ neobuzdani gest. Krug, večni simbol mikro i makro-kosmosa, konstanta u celom Arvanitidisovom opusu u funkciji je sveta i bezbednog utočišta njegove imaginacije i evidentne kreativne energije. Susrećemo se sa radom koji komunicira sa posmatračem na bazično čulnom estetskom i perceptivnom nivou, ostavljajući nam dovoljno prostora za lične asocijacije i reminiscencije u procesu interpretacije. U tom smislu, publika je pozvana da preuzme ulogu koautora u konstrukcijama značenja ovog intrigantnog i meditativnog rada.

dr Manojlo Maravić

 

Autor: Portal Media Press Srbija