Share
Od čega zavisi kakvu će boju očiju imati dete

Od čega zavisi kakvu će boju očiju imati dete

Boja očiju se kreće od uobičajene smeđe do najređe zelene boje, a kombinacija boje očiju roditelja određuje i koju boju očiju će imati dete. Pored standardnih plavih, smeđih i zelenih, određene genetske mutacije mogu dovesti do pojave crnih, ljubičastih ili pak crvenih očiju. Sama boja je nasledna poligenska osobina.

Ukoliko oba roditelja imaju plave oči, dete će u 99% slučajeva imati iste oči, a samo 1% je šansa da ima zelene. Nemoguće je, prema genetskim pravilima, da dete plavookih roditelja ima smeđe oči.

Ukoliko pak jedan roditelj ima plave, a drugi zelene oči, dete ima podjednake šanse da ima i zelene i plave oči, dok smeđe ne može imati.

Kada su u pitanju zelenooki roditelji, dete može imati zelene oči (75%), dok su šanse za plavim očima 25%, a za smeđim ne postoje šanse.

Ukoliko jedan roditelj ima plave, a drugi smeđe oči, dete može da ima smeđe ili plave oči, dok su šanse za zelenim gotovo nemoguće.

Ukoliko je kod roditelja prisutna mešavina smeđih i zelenih očiju, dete ima 12% šanse da ima plave oči, 7% šanse zelene i 50% šanse za smeđe oči.

Oba smeđooka roditelja mogu da dobiju dete sa svim bojama očiju i to u procentima: plave 19%, zelene 7% i smeđe 74%.

 

Izvor: Krstarica.com