Share
Kabinet ministra Novice Tončeva doneo Odluku o raspodeli sredstava za Program podrške nerazvijenim opštinama

Kabinet ministra Novice Tončeva doneo Odluku o raspodeli sredstava za Program podrške nerazvijenim opštinama

Kabinet ministra zaduženog za unapređenje razvoja nedovoljno razvijenih opština Novice Tončeva, doneo je Odluku o raspodeli sredstava za Program podrške unapređenja razvoja nedovoljno razvijenih opština na teritoriji Republike Srbije za 2021. godinu, koje prema stepenu razvijenosti spadaju u četvrtu kategoriju, odnosno čiji je stepen razvijenosti ispod 60%.

Program je osmišljen kako bi se omogućio brži razvoj nerazvijenih opština, a samim tim i ubrzao ekonomski rast Srbije. Sredstva su usmerena za realizaciju projekata u okviru Programa 1 koji se odnosi na izradu projektno-tehničke dokumentacije i Programa 2 koji podrazumeva unapređenje infrastrukturnih kapaciteta. Za Program 1 odobrena su sredstva u iznosu od 69,971,099.20 RSD dok su za Program 2 odobrena sredstva u iznosu od 249.774,01 RSD, odnosno ukupna cifra od 319,745.21 RSD.

Sve informacije mogu da se pronađu na sajtu Kabineta.

„Izuzetno sam ponosan što smo završili Javni konkurs za Program podrške unapređenja razvoja nedovoljno razvijenih opština i doneli Odluku o raspodeli sredstava. Veliki je uspeh što su na Javnom konkursu učestvovale sve opštine iz četvrte kategorije, odnosno 44 lokalnih samouprava, što je zaista retkost. Zahvaljujući izuzetnom vođenju celog procesa od strane mog Kabineta, sve je sprovedeno u roku, bez ikakvih problema. Sada će jedinice lokalne samouprave biti u mogućnosti da se posvete rešavanju problema koji su navedeni kao najznačajniji, a samim tim i da se polako, ali konkretno, krene sa unapređenjem stanja u nerazvijenim opštinama. Želim da se zahvalim svim opštinama što su pokazale želju da zajedno utičemo na što brži i bolji oporavak nerazvijenih delova naše zemlje.“ – izjavio je ministar Novica Tončev.

 

Autor: Portal Media Press Srbija