Share
Održan okrugli sto ‘Mogućnosti i izazovi za formiranje energetskih zadruga u Republici Srbiji’

Održan okrugli sto ‘Mogućnosti i izazovi za formiranje energetskih zadruga u Republici Srbiji’

Centar za razvoj Građanskog društva PROTECTA, Grad Niš i Naučno Tehnološki Park Niš, su u petak, 15. oktobra
organizovali okrugli sto „Mogućnosti i izazovi za formiranje energetskih zadruga u Republici Srbiji“. Okrugli sto je jedna od manifestacija kojom se u gradu obeležava „Evropska nedelja lokalne demokratije“.

Šta su energetske zadruge, kako ih registrovati, koja su iskustva u Srbiji i regionu, ko od ovakvih zadruga ima benefit,
samo su neka od pitanja o kojima se raspravljalo na okruglom stolu. Obezbeđivanje tržišno održivog sistema baziranog na obnovljivim izvorima energije, održivo korištenje energije, uključivanje lokalne zajednice u projekte povezane sa energetikom, delovanje kroz energetske zadruge su teme koje su pokrili panelisti sa puno iskustva iz ove oblasti.

Na skupu su se između ostalih obratili, predstavnici jedine dve energetske zadruge registrovane u Srbiji, Ana Džokić i Dubravka Živković ispred Energetske zadruge „Elektropionir“ iz Beograda, i Slobodan Jerotić, predstavnik Energetske zadruge „Sunčani krovovi“ iz Šabca. Iskustva Hrvatske je preneo Goran Čačić iz Zelene energetske zadruge iz Zagreba, a o kapacitetima lokalne samouprave da pomogne građanima da pređu na alternativne izvore energije je govorio Bojan Gajić, Energetski menadžer Grada Niša. Iz ugla biznis sektora, problemima koji nastaju kod otkupa struje proizvedene na ovaj način i izazovima komercijalizacije koriščenja alternativnih izvora energije je govorio Andrija Petrušić, Energetski menadžer kompanije United Green Energy. O ulozi civilnog društva, umrežavanju sektora i edukaciji građana je govorio Milan Stefanović, predstavnik PROTECTA-e, predstavnica RES fondacije Jasminka Oliverić Young je pažnju obratila pitanju zakonske regulative, a profesor Mašinskog fakulteta u Nišu Goran Vučković je na skupu govorio o potrebi većeg koriščenja toplotne energije. Skup je otvorio Milan Ranđelović, direktor Naučno Tehnološkog Parka Niš gde se okrugli sto i održao.

Okrugli sto je okupio predstavnike lokalne samouprave, gradskih institucija, biznis sektora, javnih preduzeća,
organizacija civilnog društva, predstavnike Univerzitetske zajednice. Organizatori su najavili niz edukativnih aktivnosti
za građane u narednom periodu po pitanju energetskih zadruga i energetske efikasnosti.

Evropska nedelja lokalne demokratije (ENLD) je godišnji evropski događaj, u okviru koga lokalne vlasti iz svih 47
država članica Saveta Evrope (i šire) organizuju javne događaje kako bi se sastali sa svojim građanima i angažovali ih u
rešavanju aktuelnih pitanja. Tema ENLD za 2021. je: Zaštita životne sredine: lokalne zajednice preduzimaju mere.

Energetske zadruge su udruženja pojedinaca, kompanija, javnih ustanova, lokalnih samouprava povezanih prema
ključu lokacije koji zajedno razvijaju projekte obnovljivih izvora energije. Zajedničkim ulaganjem smanjuje se rizik
investicije i deli se dobit od projekta. Energetske zadruge organizovane su na način da se za sva pitanja upravljanja
zadrugom vrši demokratski način odlučivanja. Cilj takvih zadruga je promovisanje obnovljivih izvora energije u
vlasništvu lokalnih zajednica. Na taj način se omogućava jednostavnija implementacija mera energetske efikasnosti
usmerena na lokalnu zajednicu, zbog toga što zadruge mogu ostvariti veću pregovaračku moć, veći nivo znanja i
delovati na višem nivou nego pojedinac.

VIDEO:

 

Fotografije i video: Centar za razvoj Građanskog društva PROTECTA

Autor: Portal Media Press Srbija