Share
Održan okrugli sto ‘Pravni aspekti za formiranje energetskih zadruga u Republici Srbiji’

Održan okrugli sto ‘Pravni aspekti za formiranje energetskih zadruga u Republici Srbiji’

Grad Niš je u saradnji sa Centrom za razvoj Građanskog društva PROTECTA u četvrtak, 28. aprila organizovao okrugli sto „Pravni aspekti za formiranje energetskih zadruga u Republici Srbiji „. Okrugli sto je održan u Naučno Tehnološkom Parku, koji je aktivno podržao ovu aktivnost.

Skup je okupio veliki broj predstavnika lokalne samouprave, gradskih institucija, biznis sektora, organizacija civilnog društva, univerziteta. Na okruglom stolu su prvi put javno  prezentovani rezultati istraživanja rađenog sa građanima Niša na temu energetske efikasnosti stambenih objekata u Gradu Nišu. Istraživanje je na uzorku od 500 građana za potrebe grada uradila PROTECTA a prezentovao ga je sociolog Mario Cekić. U okviru istraživanja su obrađene oblasti energetskog siromaštva građana, energetske efikasnosti stambenih objekata i nivoa zainteresovanosti i informisanosti građana za programe sanacije stolarije na stambenim objektima koje sprovodi Grad Niš sa ciljem povećanja njihove energetske efikasnosti.

U drugom delu skupa je prezentovana studija rađena za potrebe grada na temu zakonodavnog okvira za formiranje energetskih zajednica (zadruga). U Srbiji za sada imamo registrovane dve energetske zadruge, u Šapcu i Beogradu, a na skupu su se mogle čuti informacije o zakonodavnom okviru i mogućnostima koje se pružaju građanima za formiranje energetskih zadruga kako bi mogli da postanu i proizvođači električne energije, a ne samo potrošači.

Rezultate studije je prezentovao autor, profesor Pravnog fakulteta u Nišu prof dr Predrag Cvetković.

Moderator okruglog stola je bio Bojan Gajić, Energetski menadžer Grada Niša.

Okrugli sto je organizovan u okviru projekta „mpower“ koji finansira Evropska Unija.

 

Fotografije: PROTECTA 

Autor: Portal Media Press Srbija