Početna » Održana šesta Nacionalna konferencija o ranom razvoju i roditeljstvu

Održana šesta Nacionalna konferencija o ranom razvoju i roditeljstvu

od strane bukovac

Roditelji su oslonac dečjeg razvoja

Ulaganje u podršku porodici u periodu ranog detinjstva neophodno je za pravedan, dostupan i kvalitetan sistem podrške koji omogućava optimalni razvoj i uključenost svakog deteta, a pred nama je put da stvorimo uslove da kvalitetne usluge za rani razvoj dece koje pružaju patronažne sestre, pedijatri i razvojna savetovališta u saradnji sa predškolskim i socijalnim ustanovama u zajednici dopru do svakog roditelja u Srbiji, zaključak je šeste Nacionalne konferencije o ranom razvoju i roditeljstvu pod nazivom „Navijamo za roditelje“, koju je organizovao UNICEF u Srbiji kroz program saradnje sa Vladom Republike Srbije.

Vlada Republike Srbije i UNICEF su u prethodnom periodu uveli i isprobali inovativne prakse podrške roditeljstvu u prvim i najvažnijim godinama života deteta  kroz modele Razigranog roditeljstva za sve porodice i Porodično orijentisane rane intervencije (PORI) za porodice dece sa teškoćama u razvoju.

„Udruženim snagama ostvarili smo značajan napredak u poboljšanju kvaliteta usluga za najmlađu decu i njihove porodice. Kroz saradnju sa resornim ministarstvima, podržali smo 50 odsto okruga u Srbiji u obezbeđivanju inovativne, međusektorske i porodično orijentisane usluge rane intervencije za decu sa teškoćama i smetnjama u razvoju koje su zasnovane na evropskim standardima. Takođe, u petini opština u Srbiji ojačali smo primarnu zdravstvenu zaštitu, predškolske i usluge socijalne zaštite tako da svaka mama i svaki tata dobiju podršku za podsticajno roditeljstvo dece najmlađeg uzrasta, kroz igru. Navedeno pokazuje da je Srbija primer dobre prakse i na regionalnom i na globalnom nivou. Međutim, došlo je vreme da se od pilotiranja novih usluga na nekoliko lokacija fokusiramo na poboljšanje standarda svih usluga koje mogu da dopru do dece i njihovih roditelja u svakom gradu i selu širom Srbije. To zahteva značajnu posvećenost primenjivanju dobrih praksi u svim segmentima – od izmena zakona do pravične raspodele finansijskih sredstava i ulaganja u profesionalce“, poručila je Deyana Kostadinova, direktorka UNICEF-a u Srbiji.

banner

Evropska unija je kroz regionalni program UNICEF-a „Ublažavanje uticaja COVID-19 na živote dece i porodica na Zapadnom Balkanu i u Turskoj“ uložila 660.000 američkih dolara da bi se ublažile posledice pandemije COVID-19 na živote dece i porodica u Srbiji.

„Pandemija je bila izazovna za svu našu decu i njihove roditelje, jer su prilike za učenje i igru bile ograničene na one koje se odvijaju kod kuće. Međutim, za ugroženu decu i porodice, izazov pandemije bio je daleko veći, jer je pristup sistemima podrške bio otežan. EU je udružila snage sa UNICEF-om kako bi osigurala kontinuirano pružanje osnovnih usluga ugroženoj deci i njihovim porodicama kao deo napora u procesu oporavaka od COVID-19, uključujući u javnom zdravlju, obrazovanju, razvoju u ranom detinjstvu i sistemima zaštite dece. EU je uložila 6 miliona evra za poboljšanje otpornosti institucija koje podržavaju decu i staratelje u regionu i pruža široku podršku deci kroz mnoge obrazovne programe“, izjavio je Emanuele Žiofre, ambasador i šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

Istraživanja pokazuju da je u Srbiji 17 odsto dece uzrasta do pet godina izloženo rizicima za njihov optimalan razvoj i da imaju teškoće ili smetnje u razvoju, te im je stoga potrebna dodatna podrška. Zato je u prethodnoj godini model Porodično orijentisane rane intervencije (PORI) proširen sa pet probnih lokacija na novih 13, a u program je uključeno i 40 novih institucija i obučeno više od 500 profesionalaca od kojih 120 za direktan rad sa porodicama. Od januara ove godine obuhvaćeno je više od 2.400 dece, od toga 200 intenzivnom podrškom.

„Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju u partnerstvu sa Unicef-om posvećeno je jačanju podrške roditeljima u periodu ranog uzrasta dece, kroz unapređivanje dostupnosti i kvaliteta usluga za roditelje“, rekla je ministarka Кisić Tepavčević. Кako je dodala, organizovana i sistemska podrška roditeljstvu doprinosi dobrom mentalnom zdravlju i blagostanju i dece i njihovih roditelja, sprečavanju nasilja i zanemarivanja u detinjstvu, optimalnom ostvarivanju potencijala svakog deteta i smanjenju rizičnih ponašanja tokom života.

Ministarstvo će, prema njenim rečima, u narednom periodu staviti naglasak i na politike i mere koje doprinose i promovišu rodnu ravnopravnost u roditeljstvu i osnaživanju očeva, i kroz organizovanje škola roditeljstva za tate.  

U partnerstvu sa Vladom Republike Srbije, UNICEF nastavlja da jača kapacitete sistema zdravstvene zaštite,  obrazovanja i socijalne zaštite da podržavaju rani razvoj dece i pružaju kvalitetne usluge roditeljima koje im pomažu u ovoj važnoj ulozi. Program „Razigrano roditeljstvo“ od 2022. godine funkcioniše u 34 grada i opštine i okuplja preko 100 institucija i 1.000 praktičara u oblasti zdravlja i ranog razvoja dece. Inoviranim uslugama polivalentne patronaže do sada je dosegnuto više od 20.000 roditelja, od čega su 30 odsto očevi. Takođe su razvijeni i akreditovani paketi obuke kojim je trenirano više od 400 patronažnih sestara.

Državni sekretar Ministarstva zdravlja docent dr Aleksandar Stefoski istakao je da Ministarstvo zdravlja i UNICEF sarađuju na više projekata, uključujući osnaživanje pedijatrijske i patronažne službe. „Prve tri godine najbitnije su u razvoju svakog deteta, te je i podrška roditeljima u ovom periodu izuzetno važna. Primarna zdravstvena zaštita će u narednom periodu biti u fokusu. Tako će razvojna savetovališta biti dostupna svakom detetu i svakom roditelju. To je dobar put da se na vreme primeti kašnjenje u razvoju dece“, izjavio je Stefoski.

Pored odluke roditelja da dete sa poteškoćama u razvoju živi dostojanstven i kvalitetan život, za porodice ove dece veoma je važno i da što pre dobiju adekvatnu podršku okoline i sistema.

„Reči koje su došle od jedne doktorke ukazale su mi na sve ono što moje dete može. Rekla mi je da treba da ga pustim da živi kao i svako drugo – sa ljudskim osećajima i mozgom, bez obzira na razvojni problem. Reč ‘razvojni’ znači da postoji mogućnost za napretkom. Tim rečima doktorka nam je raširila krila da se kao porodica razvijamo zajedno. Zato je podrška ključna – kroz nju se obezbeđuje dobra početna pozicija za dalji rani razvoj, rane intervencije, ali i lakši životni put cele porodice“, rekla je Nikolina Radosavljević, mama deteta sa poteškoćom u razvoju.

Da bi se prevazišli izazovi koje je donela pandemija COVID-19, unapređenje usluga bilo je usmereno i na uvođenje inovativnog načina rada – video savetovanja za porodice. Za pružanje ranih intervencija obezbeđena je osnovna digitalna oprema za sve institucije u novih 13 opština, a za patronažne službe mobilni telefoni i internet u 37 domova zdravlja. Izrađeni su i materijali za profesionalce i roditelje o video savetovanju koji su im pomogli da i u vreme intenzivnog perioda pandemije i izolacije ostanu povezani.

Značajan doprinos razvoju unapređenih sistemskih usluga podrške roditeljstvu pružili su Evropska unija kroz regionalni program UNICEF-a „Ublažavanje uticaja COVID-19 na živote dece i porodica na Zapadnom Balkanu i u Turskoj“, LEGO fondacija kroz projekat „Podsticajno roditeljstvo kroz igru“, i  privredni sektor u Srbiji.

Zaključci i preporuke Šeste Nacionalne konferencije o ranom razvoju i roditeljstvu biće uključeni u Plan saradnje UNICEF-a i Ministarstva zdravlja i drugih ministarstva koji brinu o deci i porodicama za period od 2023. do 2025. godine.

Foto: UNICEF Srbija/ Shubuckl

Autor: Portal Media Press Srbija

Slične vesti

mediapress-logo-footer

Copyright – Joombooz 2022

Izbor urednika

Najnovije vesti